सत्र न्यायालयान दिल्ले जल्मठेपेक मुंबय उच्च न्यायालयांत आव्हान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः शिवाजी नायक खून प्रकरणांत उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान दिल्ले जल्मठेपेचे ख्यास्तीक ओस्बान लुकास फर्नांडीस (मेरशी) आनी रमेश बागवे (मूळ मालवण) हाणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत आव्हान दिला.
2013 वर्सा मे म्हयन्यांक आपलो कामगार मूळ गडहिंगल्ज – कोल्हापूर हांगच्या शिवाजी हाका मारपेट करून तो मेल्या उपरांत ताची कूड ओस्बान हाणे मेरशी हांगा आपले सुवातेर जेसीबीन फोण खणून पुरयल्ली. उपरांत ताची बायल आनी भुरग्यांक गडहिंग्लजाक व्हरून सोडपाक खातीर गाडयेंत घालून व्हरून अनमोड घाटांत बायलेचो खून करून दोन भुरग्यांक गळो दाबून घाटांत उडयल्लें. मात ती जितीं उरलीं आनी ह्या खून प्रकरणाक वाचा फुटिल्ली.
पोरण्या गोंयचे पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारी हांणी ह्या प्रकरणाचो तपास करून ओस्बान आनी बागवे आड पणजेच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केल्लें. उपरांत हें प्रकरण जिल्हो आनी सत्र न्यायालयांत हस्तांतर केल्लें. न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी 28 ऑगस्ट 2020 दिसा दोनूय आरोपींक जल्मठेपेची ख्यास्त दिल्ली. ताका ओस्बान आनी बागवेन खंडपिठांत आव्हान दिला.
आरोपीनी अनमोड घाटांत वडयले उपरांत आठ वर्सांची चली आनी पांच वर्सांचो चलो रातया घाटांतल्या रस्याचेर आयली. लोंढा हांगच्यान येवपी बॉनाव्ह्रन्चर डिसोझाका चली दिसतकूत ताणे तिका आपले गाडयेंत घालून मोले हांगा हाडून कुळें पुलिसांचे सुवादिन केल्लें. दोनूय भुरग्यांक जीएमसीत तपासपा खातीर मेरशेच्या व्हरतना चली ओस्बान हाका वळखली आनी उपरांत दोनूय खून उक्ताडार आयिल्ले.