सत्तासंघर्श सोंपलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ठाकरे सरकारान निमण्या दिसा म्हत्वाचे निर्णयूय घेतले. जायतीं वर्सां चलिल्ली दोन शारांचीं नांवां बदलपाची मागणी तांणी मानून घेतली.

अखेरेक महाराष्ट्रांतलो राजकी संघर्श सोंपलो. राजकारण मोगींचें लक्ष आयच्या भोवमत चाचणे कडेन लागिल्लें. मात, उद्धव ठाकरे हांणी मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ती घेवपाची गरज उरूंक ना. भोवमत आशिल्लो भाजपा आनी शिंदे गट सरकार स्थापनेचो दावो करतलो. आयजूच वा फाल्यां नवें सरकार सत्तेर येतलें. दुबाव ना. ठाकरे हांच्या राजिनाम्यान आतां तांच्या विरोधकांचो सत्तेची सोंपणा चडपाचो मार्ग मेकळो (आनी हुस्क्या मेकळो?) जाला. मुख्यमंत्री फडणवीस आनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. फुडलीं अडेज वर्सां तांच्या हातांत आसात.
भोवमताची चाचणी इतले ताकतिकेन कित्याक, असो प्रस्न करीत शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयांत गेल्ली. तांणी रातीं णवांक निर्णय दिवन, भोवमत चाचणी घेवपाक परवानगी दिली. कांय खिणांतूच उद्धव ठाकरे फेसबूक लायव्ह आयले आनी तांणी भावनीक भाशण करीत आपूण राजिनामो दितां अशें जाहीर केलें. बंडखोरांतले भोवतेक आमदार आपले वटेन येतले, अशी आशा शिवसेनेक निमणे मेरेन आशिल्ली. पूण आतां ती पालवल्या.
भोवमत आपले वटेन ना, हाची खात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हांकां आशिल्लीच. कारण मंत्रीमंडळाचे कालचे बसके उपरांत तांणी सगल्या कर्मचाऱ्यांचो हात जोडून निरोप घेतलो. ‘तीन वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या पक्षांक घेवन एकठांय काम करतना सगल्यांनी सहकार्य दिलें, मात म्हज्याच पक्षाच्या कांय लोकांनी घात केलो, हें दुर्भाग्य. म्हजे कडल्यान कोणाचो अपमान जाला वा कोण दुखावला तर ताणें म्हाका माफ करचें’, अशें भाशण तांणी बसकेंत केलें. सरकारान निमण्या दिसा म्हत्वाचे निर्णयूय घेतले. जायतीं वर्सां चलिल्ली दोन शारांचीं नांवां बदलपाची मागणी तांणी मानून घेतली. औरंगाबाद शार संभाजीनगर आनी उस्मानाबादाचें नांवा धाराशीव करपाचे प्रस्ताव सरकारान मान्य केले. नवी मुंबयच्या विमानतळाक दि. बा. पाटील हांचें नांव दिलें. थंय बाळासायब ठाकरे हांचें नांव दिवपाचीय मागणी जाताली. दोनूय शारांचीं नांवां बदलपा खातीर चलपी आंदोलनांक भाजपाचो तेंको आशिल्लो. देखून हो निर्णय घेवन म्हाविकास आघाडी सरकारांतल्या शिवसेनेन आपलें हिंदुत्व घासून पुसून चकचकीत केलां. हीं नांवां बदलतकच संबंदीत शारांची रातयां सर्वांगी उदरगत जाता, अशें ना.
शिवसेना, बाळासायब ठाकरे हांचेर जायत्या मराठी मनशांची भक्ती आसा. ताका लागून बंडखोरी केल्ले आमदार एकनाथ शिंदे कशेच सेना सोडचे नात, असो थोड्यांचो अजून दावो. उद्धव हांणी शिवसैनिकांक शांत रावपाक सांगलां. मात आयज मेरेनचो इतिहास पळयल्यार तिडकल्ल्या ह्या शिवसैनिकांक थातारप तितलें सोंपें न्हय. ठाकरे हांणी पद सोडटना परतून भावनीक भाशण केलें. तळागाळांतल्या, वाट चुकिल्ल्या तरणाट्यांक कशे मार्गार हाडले. काँग्रेसीन खंय शिंदे हांकां जाय जाल्यार सरकारांतल्यान भायर सरपाची तयारी दाखयिल्ली. घरच्याच मनशांनी म्हाका फटयलो, अशेंय ठाकरेन सांगलें.
फुडाराक शिवसेना बांदून काडपाक ठाकरे गटाक बरीच मेहनत घेवची पडटली. नवे फुडारी, नवे वावुरपी घडोवचे पडटले. कारण फुडारीच न्हय, तर लोकूय सत्ता आसा थंयच वतात. शिंदे गटा फुडलें एक संकश्ट पयस जालां. तरीय तांकां आपलीच शिवसेना अस्सल हें लोकांक पटोवन दिवचें पडटलें. पूण शिवसेनेच्या भक्त मंडळींक आपले वटेन हाडप हें दिसता तितलें सोंपें न्हय. ते शिंदे वटेन रावं वा ठाकरे वटेन, दोगांय मदीं रस्त्यार संघर्श जावचो ना, हाची खबरदारी दोनूय गटांक घेवची पडटली. शिंदे गट भाजपांत वा मनसेंत विलीन जावपाचीय शक्यताय न्हयकारपाक येना. विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतायेचेर निर्णय घेवपाचे आसात. 11 जुलयाक आमदार अपात्र थारले जाल्यार राजकी पेचप्रसंग उबो जातलो. परत वेंचणूक. पूण, ते अपात्र थारले जाल्यार.
भोवसंख्य शिंदे समर्थक बेजार आशिल्ले, तें तांच्या उलोवण्या वयल्यान जाणवतालें. नाजाल्यार सगळेच बंड करचे नाशिल्ले. ठाकरे हांणी आमची भेट घेवंक ना, उदरगतीच्या कामांक निधी दिवंक ना, असो तांचो दावो. ठाकरे हांकां हें पयलींच कळपाक जाय आशिल्लें. राजकी जाणकारांच्या मतान, हाचे फाटल्यान भाजपा आसा. पूण भाजपान हे आरोप जाहीरपणान न्हयकारल्यात. आतां तांचें सरकार सत्तेर येवपाचें आसा. मी पुन्हा येईन, हीं फडणवीस हांचीं उतरां खरीं थारल्यांत.
महाराष्ट्रांत उदरगतीचीं कामां रातदीस करपाची संद कायम आसता. आतां नव्या मंत्र्यांनी पेंगट बांदून कामाक लागपाक जाय. काल सत्ताधीश आशिल्ले आयज विरोधक जाल्यात आनी विरोधक सत्ताधीश. नवी बाटली, सोरो पोरणोच, हो अणभव मात विकासाक आशेल्ल्या लोकांक येवचो न्हय, इतलेंच.