सत्तरी म्हालांतल्या रानांनी 1.65लाख वखदी झाडांची भर: पिंगुळकार

कोपार्डें सत्तरी हांगचे नर्सरींत उपलब्ध आशिल्लीं वखदी झाडां.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वनप्रशिक्षण केंद्राकडल्यान झाडांचें फुकट वांटप सुरू

वाळपय: सत्तरी म्हालांतल्या विंगड विंगड वाठारांनी अंदूं 1 लाख 65 हजार रानांतल्या वखदी झाडांची लागवड करतले. हे विशीं वाळपय रान प्रशिक्षण आनी संशोधन केंद्राच्या माध्यमांतल्यान ह्या झाडांची निर्मिती केल्ल्यान हे विशीं व्हडा प्रमाणांत झाडां वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्ल्याची म्हायती ह्या केंद्राचे वनाधिकारी विश्वनाथ पिंगुळकार हांणी दिली.

कोपार्डेंचे नर्सरींत ह्या झाडांची निर्मिती केल्या. हे विशीं चड म्हायती दितना विश्वनाथ पिंगुळकार हांणी, फाटल्या वर्सा सुमार 1 लाख झाडां वाटिल्लीं. सगळीं झाडां वखदी आशिल्ल्यान सत्तरी म्हालांतल्या रानांनी हांची लागवड करपाचेर अंदूं भर दितले. रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं विशेश सुचवण्यो दिल्ल्यान सुमार 1 लाख 65 वखदी झाडांची निर्मिती केल्या. जीं झाडां सद्या सामकीं दुर्मीळ जाल्यांत त्या झाडांची निर्मिती केल्या. तशेंच वखदी झाडां वांगडाच फळांच्या झाडांचोय हातूंत खासा करून आसपाव आसा. ह्या झाडांची सत्तरी म्हालांत व्हडा प्रमाणांत लागवड  केल्ल्यान येवपी काळांत रानवटी जनावरांच्या उपद्रवा पसून शेतकार भावांक कांय प्रमाणांत सुटका मेळटली, अशें तांणी स्पश्ट केलें. 

हे विशीं चड म्हायती दितना पिंगुळकार हांणी सांगलें, दरेकल्याक पांच झाडां फुकट दितले. तशेंच  शाळा, कॉलेज वा खंयच्याय सामाजीक संस्थांक हीं झाडां जाय पडल्यार तांकांं 50 झाडां फुकट दितले. पूण ह्या संस्थां कडल्यान हे संबंदी म्हायती मेळयतले. 30 सप्टेंबर मेरेन हीं झाडां वाट्टले. जांकां हीं झाडां जाय तांणी हे नर्सरी कडेन संपर्क करचो अशें आवाहन पिंगुळकार हांणी केलें.

सध्या ज्या झाडांची निर्मिती केल्या त्या वखदी झाडां मदीं अमृतवेल, गंजण, क्लोरोमिंट, वट्टेलांव, अडुळसो, कोडुलींब, हरयाळी, धूप, शमी, खैर, रूमड, मलबॅरी, आवाकडू, दूधशरी, लक्ष्मीचंदू, पणस, आंबे, करमळ, भिल्लमाड, तुळशी आनी हेर झाडांचो आसपाव आसा. 

सुमार 150 जातींच्या झाडांची निर्मिती केल्ल्यान खूबश्या म्हत्वाच्या झाडांचो आसपाव आशिल्ल्याचें पिंगुळकार हांणी स्पश्ट केलें.