सत्तरींत बंधाऱ्यांत जाय तितलो उदकाचो साठो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः पावसाक उसरां सुरवात जाली सत्तरी तालुक्यांतल्या लोकांक पियेवपाच्या आनी शिंपणावळीच्या उदका खातीर भियेवपाची गरज ना. कारण सगल्या बंधाऱ्यांनी अजून उदकाचो बरोच साठो आसा. बंधाऱ्यांतलें उदक बरे तरेन आडयल्ल्यान तातूंत जाय तितलें उदक आसा.
सत्तरी तालुक्यांत रगाडा, वाळवटी, वेळूस, म्हादय अश्या जायत्या न्हंयेचेर बंधारे बांदल्यात. तांका लागून शेतां आनी बागायतींक बरें उदक मेळपाक लागलां. फाटल्या कांय वर्सांनी पावसाळी उदकाचो साठो बंधाऱ्यान मे म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन उरनाशिल्लो. गळटीक लागून चडशे बंधारे आटिल्ले दिसताले. बंधाऱ्यांक लोखणाच्यो फळयो घातिल्ल्यान गळटी थांबून उदकाचो साठो उरपाक लागला.
बंधाऱ्यांतलें उदक आडावपा खातीर खासा वेवस्था केल्या. कंत्राटदारा कडल्यान घाळपणा जावचीं न्हय हाचेर लक्ष दिल्लें अशें वाळपयच्या जलस्रोत कार्यालयांतलो अभियंतो शैलेश पोकळे हांणी सांगलें. अंदू शिपणावळी खातीर जाय तितलें उदक मेळ्ळें अशें रामा सावंत आनी शेख इक्बाल हांणी सांगलें. उदक आडावन दवोरपा खातीर जलस्रोत खात्यान केल्ल्या कामाची ताणे तोखणाक केली.