सत्तरींतल्या 400 थकबाकिदारांक नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

15 दिसां भितर थकबाकी भरली ना जाल्यार तोडटले कनेक्शन; वीज खात्याची शिटकावणी

वाळपय: सत्तरी म्हालांतल्या वीज गिरायकांचे थकबाकी विरोधांत वाळपय वीज खात्या वतीन खरपणान मोहीम राबयल्या. आतां मेरेन सुमार 400 जाणांक थकबाकीच्यो नोटिशी धाडून दिल्यात. हे नोटिशीक लागून व्हड प्रमाणांत थकबाकी वसुली जायत आशिल्ल्याची म्हायती खात्याच्या गोपां कडल्यान उपलब्ध जाल्या. जांणी नोटीस धाडून लेगीत थकबाकी भरिल्ली ना तांचे विजेचें कनेक्शन तोडपाची शक्यताय अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या.

सत्तरी म्हालांत व्हड प्रमाणांत थकबाकी उरल्या. ही थकबाकी वसुली करपाचे नदरेंतल्यान खात्याच्या माध्यमांतल्यान सगली कडेन थकबाकी वसुली मोहीम हातांत घेतल्या. सत्तरी म्हालांत ही मोहीम राबयत आसून आतां मेरेन सुमार 400 परस चड जाणांक नोटिशी धाडल्यात.

अदीक म्हायती प्रमाण जांची थकबाकी वसुली पांच हजार रुपयां परस चड आसा तांकां नोटीस धाडल्या. नोटीस धाडले उपरांत पंदरा दिसांची मुजत थकबाकी भरपा खातीर दिल्या. पंदरा दिसा उपरांत खंयच्याय खिणाक विजेचें कनेक्शन तोडपाची शक्यताय आसा.

हे विशीं वाळपय सहाय्यक अभियंतो दीपक गांवस हांचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना तांणी सांगलें की सत्तरी म्हालांत रखडिल्ली थकबाकी वसुली करपाचे नदरेंतल्यान वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशा प्रमाण मोहीम हातांत घेतल्या. हे मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान आतां मेरेन जांची थकबाकी पांच हजार रुपया परस चड आसा तांकां नोटिशी धाडल्यात. पंदरा दिसां मदीं थकबाकी भरली ना जाल्यार खंयच्याय खिणाक विजेचें कनेक्शन तोडटले अशें तांणी सांगलें.

कांय जाणांची थकबाकी एका वर्सां पसून थकल्या. जांकां एकाच वेळा ही रक्कम भरप शक्य ना तांणी हप्त्यांनी रक्कम भरपाची मेकळीक दिल्या. पूण थकबाकी खंयचेय परिस्थितींत चुकची ना अशें दीपक गांवस हांणी सांगलें.

हे विशीं अदीक म्हायती दितना तांणी सांगलें की सुमार धा हजार भरपी वीज गिरायकांची संख्याय चड आसा. हाका लागून तांकां नोटिशी धाडून दिल्यात. ही थकबाकी मोहीम आनीक कांय म्हयने चलतली. सद्या तरी पांच हजारां परस चड थकबाकी आशिल्ल्यांक नोटिशी धाडून दिल्यात. उपरांत पांच हजारांचे सकयल आशिल्ल्या थकबाकिदारांक नोटीस धाडटले.

मजगतीं, जांणी अजून मेरेन हे नोटिशेक प्रतिसाद दिलो ना तांची कनेक्शनां येता त्या कांय दिसां भितर तोडटले. हाका लागून गिरायकांनी हाची विशेश दखल घेवची अशी विनंती दीपक गांवस हांणी केल्या.

हे नोटिशीची गंभीर दखल घेवन खूबशा थकबाकिदारांनी आपली प्रलंबीत आशिल्लीं बिलां भरपा खातीर वाळपयचे वीज कचेरेत गर्दी करीत आशिल्ल्याची म्हायती उपलब्ध जाल्या. दर दिसा व्हड प्रमाणांत थकबाकिदार हे कचेरेंत येवन अप्रत्यक्षपणान थकबाकी भरत आशिल्ल्याचें मेळिल्ले म्हायती प्रमाण समजता.