सत्तरींतल्या कावलां अड्ड्यांचेर कारवाय करची

वाळपयचो एक कावलां अड्डो.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपयः कोलवाळेच्या कावलां अड्ड्यांक उजो लागून व्हड प्रमाणाचेर लुकसाण जालें. ताका लागून सत्तरी म्हालांतल्या वाळपय आनी होंडा वाठारांत आशिल्ल्या कावलां अड्ड्यांचो प्रस्न साणीर आयला. ह्या कावलां अड्ड्यांचेर कारवाय जावची, अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वाळपयच्या नागवें वाठारांत आशिल्लो व्हड कावलां अड्डो बांगलादेशी घुसखोरांक लागून बंद जालो, पूण अजून लेगीत थंय बेकायदो वेव्हार चलतात. तशेंच पालिका वाठारांतल्या प्रभाग 2 त दोन कडेन बेकायदो कावलां अड्डे आसात. होंडा पंचायत वाठारांत लेगीत दोन कडेन कावलां अड्डे आसात. थंय कसलेच तरेची सुरक्षा नाशिल्ल्यान व्हड दुर्घटणा घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण, असो प्रस्न थळाव्या लोकांनी उपस्थीत केला.

वाळपय पालिकेच्या प्रभाग 9 त कावलां अड्डो आसा. थंय कसलेच तरेची सुरक्षा ना. थंय प्लास्टीक, उपेगाचें नाशिल्ल्यो वस्तू, वाहनांचे सुटे भाग अश्यो साबार वस्तू आसात. त्या कावला अड्ड्या खातीर पालिके कडल्यान कसलेच परवाने घेवंक ना. फाटल्या पांच वर्सां सावन तो बेकायदो अड्डो चलता. तरी लेगीत ताचेर पालिका कसलीच कारवाय करिना. त्या अड्ड्या कुशीक लोकवसणूक आसा. ताका लागून उज्या सारकिल्ली दुर्घटणा घडल्यार लोकांचेर व्हड संकश्ट येवं येता. ताका लागून पालिकेन त्या अड्ड्याचेर कारवाय करची, अशी थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या.

होंडा पंचायत वाठारांत लेगीत कितल्याशाच वर्सां सावन बेकायदो कावलां अड्डे चलतात, मात पंचायतीन तांचेर कसलीच कारवाय करूंक ना.

सगळे कावला अड्डे मोडल्यातः सोमनाथ काळे

दोन म्हयन्यां आदींच नागवें वाठारांतले कावलां अड्डे मातये भरवण केल्यात. हे मुखार पंचायत वाठारांत कावलां अड्डे उबे रावचे नात हाची पंचायत विशेश जतनाय घेता, अशें म्हावूसचे सरपंच तशेंच थळावे पंच सोमनाथ काळे हांणी म्हणलां.

बेकायदो अड्ड्यांचेर कारवाय जावचीः हरिश्चंद्र गांवस

बेकायदो कावलां अड्ड्यांचेर कारवाय करची खर गरज आसा. तातूंतल्यान गुन्यांवकारी घडणुको घडटात. पुलिसांनी हे संबंदांत विशेश लक्ष दिवचें. पालिकेन अशा कावला अड्ड्यांचेर ताकतिकेन कारवाय करची, अशी मागणी वाळपयचे समाज वावुरपी हरिश्चंद्र गांवस हांणी म्हणलां.