सडा- वेंगुर्लें, वास्को- सावंतवाडी बशी परत सुरू करपाची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मुरगांवः सडा तें वेंगुर्ले, कोरजाई, मालवण आनी वास्को तें सांवतवाडी बस सेवा परत सुरू करपाची मागणी गोवा फर्स्ट हे बिगर सस्थेचो अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकार हाणे कदंब येरादारी म्हामंडळाक केल्या. कोरोना म्हामारीक लागून फाटल्या दोन वर्सां सांवन ही सेवा बंद आसा.
मुरगांव तालुक्यांतल्यान आनी चड करून सडा हांगा रावपी बार्देश आनी पेडणे तालुको तशेंच म्हराष्ट्रांतल्या लोकांक ही बस सेवा सामकी बऱ्याक पडटाली. फाटल्या 22 वर्सां सावन ती सुरू आशिल्ली. बार्देश, पेडणे आनी महाराष्ट्रांतल्या शीम वाठारांतले लोक कामा खातीर वास्को शारांत येतात. काय जाण स्थाईक जाल्यात. ताका हे बस सेवेचो बरोच लाब जातालो.
कोरोनाचें प्रमाण आता उणें जाल्ल्यान लोकांक उपेगी पडपी ही बस सेवा परत सुरू करपाची मागणी परशुराम सोनुर्लेकार हांणी केल्या. कदंब म्हामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेंकार तशेंच येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी हातूंत लक्ष घालचें अशें तांणे मागलां.