सडा किल्ल्याची दुरुस्ती करपाची संकल्प आमोणकार हांची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः मुरगांव हिंदू समाजान छत्रपती शिवाजी म्हाराजांचो चिखली हांगा पूर्णाकृती पुतळो उबारपाचें म्हान काम केलां. गोंय सरकारान शिवाजी म्हाराजा कडेन संबंद आशिल्ल्या राज्यांतल्या वास्तूचें संवर्धन करपाक पावलां घालचीं अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी मागलां.
शिवाजी म्हाराजांच्या पुतळ्याच्या सोमाराक अनावरणा वेळार तांणी साडा हांगचो किल्लो तशेंच थंय आशिल्ल्या गुंफा सारकी करपाचें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांका ह्या वेळार केलें. उद्देजक नाना बांदेकार हांच्या फुडारपणा सकयल्ल्या मुरगांव हिंदू समाजान शिवाजी म्हाराजाच्यो देशांतलो सगल्यात व्हड पुतळो उबारलो. मंडळाचो एक वांगडी ह्या नात्यान म्हाका ताचो अभिमान दिसता. म्हज्या मुरगांव मतदारसंघांत आशिल्ल्या सडा किल्ल्याची दुरुस्ती किल्लो सारको करून इतिहासीक वास्तूचें संवर्धन करचें अशें हांव मुख्यमंत्र्यां लागीं मागता, अशें आमोणकार हांणी सांगलें.
सडा किल्ल्या वयल्यान अरबी दर्याचें सैम सोबीत दृश्ट पळोवपाक मेळटा. ह्या किल्ल्याचेर एक भुंयार आसा आनी शाम भाट म्हणटात थंय ताचें तोंड आसा अशें आमच्या जाण्ट्यां कडल्यान आमी आयकत आयल्यात. किल्ल्याची दुरुस्ती केल्यार पर्यटनाचे नदरेन ही एक बरी सुवात जावपाक शकता अशें तांणी सांगलें, ह्या किल्ल्याची सुवात  मुरगांव पोर्ट ट्रस्टा कडेन आसा. साबार लोकांक किल्ल्यार वचपाक वाट ना. मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांणी किल्ल्याची दुरुस्ती करपाच्या कामांत लक्ष घालपाचें आस्वासन आपल्याक दिलां अशें आमोणकार हांणी सांगलें.