सडयां उदकाची समस्या; अधिकाऱ्यांक घेराव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तीन दिसांनी उदका पुरवण जाग्यार घालपाचें अभियंत्याचें उतर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: सडयें शिवोलच्या मायणोवाड्यार फाटल्या पंदरा दिसां सावन उदकाचो उणाव जाला. ह्या वाड्याचेर सुमार दोनशी कुटुंबां रावतात. उदकाच्या उणावाक लागून तांचे खूब हाल जाल्यात. हाका लागून थळाव्या लोकांनी उदका पुरवण विभागाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो आनी हाचेर उपाय काडात आनी उदका पुरवण  सुरळीत करात अशी मागणी केली.

सडयेंच्या लोकांनी बिरेस्तारा म्हापशेंच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाचेर धडक दिली. कनिश्ठ अभियंते तनय कांदोळकार हांची भेट घेवन तांकां जाब विचारलो. फुडल्या तीन दिसांनी उदका पुरवण सुरळीत करपाचें उतर कनिश्ठ अभियंत्यान तिडकिल्ल्या लोकांक दिलें.

मोहीत चोपडेंकार हांणी म्हायती दितना सांगलें, तिळारी सावन येवपी उदक तात्पुरतें बंद जाल्ल्याचें कारण अभियंते दितात. पूण कांय म्हयन्यां सावन ही समस्या जशी आशिल्ली तशीच आसा. फाटल्या पंदरा दिसां सावन जाल्यार ही समस्या आनीक वाडल्या. नळाक एक थेंब लेगीत उदक येना. उदका खातीर वाड्या वयल्या लोकांक दुसऱ्या वाड्या वयल्या लोकांगेर वचचें पडटा.

विद्या कळंगूटकार हांणी सांगलें. पंदरा दिसां सावन आमचे खूब हाल जाल्यात. पियेवपा खातीर उदक ना. ताका लागून उदक विकतें हाडचें पडटा. हो विशय बेगीन सोडयलो ना जाल्यार आमकां रस्त्याचेर देंवचें पडटलें, अशी शिटकावणी तांणी दिली. उपसरपंच निलेश वायंगणकार हांणी सांगलें, विभागांतल्या कर्मचाऱ्यां कडेन फावोश्यो जापो आसनात. वाड्याचेर एक बायल हालींच बाळंत जाल्या. उदका विणें तिचे सामके हाल जाल्यात. तिचीं घरचीं रिक्षा करून उदक हाडटात. आतां आवाज काडिल्ल्यान कांय दीस उदक येतलें, पूण उपरांत ये रे म्हज्या मागल्या, होच प्रकार पळोवपाक मेळटलो.

‘वेंचणुकां उपरांत समस्या अदीक गंभीर’

पंचायत वेंचणुको जायत सावन आमच्या वाड्याचेर ही उदकाची समस्या अदीक गंभीर जाल्या. आतां हें मुद्दाम कोण करता काय कितें असो दुबाव येता. थळाव्या आमदारां मुखार समस्या मांडले उपरांत दुसऱ्या दिसा सावन कांय दीस उदका पुरवण सुरळीत जाता, मात उपरांत परतून उदक बंद जाता. आमदाराचो फोन गेले उपरांतूच उदकां पुरवण कशी कितें सुरळीत जाता, असो प्रस्न थळाव्या लोकांनी उपस्थीत केला.