सक्तीची निवृत्ती सगल्याच सरकारी खात्यांक लागू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरणः कामचुकार कर्मचाऱ्यांचेर आसतली नदर

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : कामचुकार कर्मचाऱ्यांक सक्तीच्या सेवा निवृत्तीचें परिपत्रक फक्त सचिवालयांतल्याच न्हय, जाल्यार सगल्या खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांक लागू आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. हे विशीं नेमात गरजेची दुरुस्ती करतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला मंत्रीमंडळाची बुधवारा दनपारां बसका जाली. बसके उपरांत पत्रकार परिशदेत तांणी ही म्हायती दिली.

पत्रकार परिशदेक समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले.
सरकाराच्या सर्वसादारण प्रशासन फांट्यान कामचुकार कर्मचाऱ्यांक सक्तीच्या सेवा निवृत्तीचें परिपत्रक जारी केलां. सचिवालयांतल्या फांट्याच्या मुखेल्यां खातीर हें परिपत्रक आसा. कामचुकार तशेंच आदेशाक पाळो दिनानाशिल्या कर्मचाऱ्यांनी सक्तीची सेवा निवृत्ती घेवन घरा बसचे, अशा आशयाचें हें परिपत्रक आसा. गरज पडल्यार सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर नेम एफआर 56 (जे) प्रमाण कारवायेची शिटकावणी दिल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांचीं कामचुकारपणां आनी घाळपणां सरकार सोसून घेवचें ना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशना खातीर 43 जाल्यार मोपा विमानतळ येरादारी फांट्या खातीर 21 पदांच्या निर्मणेक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. ई पावणेच्या माध्यमांतल्यान खण वेवसाय सुरू करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. खणीच्या ई पावणे खातीर सरकारान एमएसटीसी ह्या भौशीक वाठारांतल्या कंपनीची नेमणूक केल्या. उदका पुरवण खात्याचे मुखेल अभियंते प्रमोद बदामी हांचे सेवेक सरकारान एका वर्साची मुजतवाड दिल्या. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत तांणी ही म्हायती दिली.

कर्मचारी संघटणेचें समर्थन

-कामचुकार कर्मचाऱ्यांचेर वचक दवरपाक सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक संघटणेचें समर्थन.
अशा कर्मचाऱ्यांक लागून प्रामाणीकपणान काम करप्यां वयलो ताण वाडत आशिल्लो. ते खातीर संघटणेन पोरू हाचेर उपाय काडपाची विनवणी सरकाराक केल्ली.
-सरकारी कर्मचारी लोकांच्या करांतल्यानूच पगार घेतात. ताका लागून तांणी लोकांक बरी सेवा दिवप आनी आदर मेळोवप गरजेचें.

लोकां कडल्यान सरकाराच्या निर्णयाची तोखणाय
राज्य सरकाराच्या विवीध खात्यांतले अधिकारी आनी कर्मचारी दिसान दीस सुशेगाद जायत आसात. तांचे कडल्यान लोकांची कामां वेळार जायनात. ते खातीर एकाच कामा खातीर लोकांक खात्यांनी खेपे मारच्यो पडटात. पूण आतां सरकारान सक्तीच्या निवृत्तीचें कलम लागू केल्ल्यान कामचुकार कर्मचाऱ्यांचेर नियंत्रण दवरप सोंपे जालां, अशें म्हणून राज्यभरांतल्या लोकांनी सरकाराच्या ह्या निर्णयाची तोखणाय केल्या.