सके, चौक्यांनी गाजल्ले दुसरे टी-20त  भारताची सरशी दक्षीण आफ्रिकेचेर 16  धांवड्यांनी जैतः 27 चौके आनी 25 सक्यांची आतशबाजी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
गुवाहाटीः सके आनी चौक्यांनी गाजल्ल्या दुसरे टी-20 मॅचींत भारतान  दक्षीण आफ्रिकेट 16   धांवड्यांनी हारोवन माळेंत 2-0 अशी आघाडी घेतली. 3 बाद 47 उपरांत डेव्हीड मिलरान केल्लो शेंकडो आनी क्विन्टन डी कॉक वांगडा ताणे चवथे विकेटी खातीर केल्ली 174 धांवड्यांची नाबाद भागिदारी हें ह्या मॅचींचे वैशिश्ट थारले. हे मॅचींत भारता वतीन 13 सके आनी 12 चौके आनी दक्षीण आफ्रिके वतीन 12 सके आनी 15 चौके मेळून 27 चौके आनी  25 सके हुबयले. मिलरान फकत 47 बॉलांत 8 चौके आनी 7 सक्यांनी नाबाद 106 आनी डी कॉकान 48 बॉलांत 3 चौके आनी 4 सक्यांनी नाबाद 69 धांवड्यो केल्यो
अर्शदीप सिंगान सुरवेकूच दिल्ल्या धपक्यांतल्या दक्षीण आफ्रिकेन सावरून भारताक जैता खातीर झगडपाक लायले. अर्शदीपान ओपनर आनी कॅप्टन टेम्बा बावुआक (0)  आनी  उपरांत रायली रोसुवाक (0) आवट करून द. आफ्रिकेची स्थिती 2 बाद 1 अशी केली. बावुआची कॅच विराट कोहलीन जाल्यार रोसुवाची दिनेश कार्तिकान घेतली. धांवसंख्येन 46 धांवड्यांची भर घालून आयडेन मार्कम अक्षर पटेलाक विकेट दिवून परत आयलो. ताणे 19 बॉलांक तोंड दिवन 4 चौके आनी एका सक्यान 33 धांवड्यो केल्यो. क्विटंन डी कॉक आनी डेव्हीड मिलरान डाव साल्वार करपाक सुरवात केली. मिलरान 25 बॉलांत आपलो अर्द शेंकडो आनी पंगडाचो शेंकडो पुराय केलो. मात 15 ओव्हरींत दक्षीण आफ्रिकेच्या नांवार 143 लागपाक शकल्ल्यान आनी तांची हार निश्चीत जाल्ली. मात डी कॉक आनी मिलर चेंपणा विरयत खेळटाले ते पळोवन पंगडाक जैत मेळोवन दिवपाचोच तांचो  निर्धार आसा अशें दिसतालें. मजगतीं  39 बॉलांत त3 चौके आनी 2 सक्यांनी आपलो अर्द शेंकडो पुराय केलो.  निमाणे ओव्हरी कमी पडिल्ल्यान ते कांयच करपाक शकले नात. भारताक सहज जैत मेळटलें अशें दिसतालें मात ते खातीर डी कॉक आनी मिलरान भारताक झगडपाक लायलें
भारताची तुफानी खेळी
भारताच्या पयले फळयेंतल्या बॅट्समनांनी  बऱ्याच तेपा उपरांत आपल्या लौकिकांक सोबपी खेळ केलो. केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोलही आनी सूर्यकुमार यादव आनी सके आनी चौक्यांची आतशबाजी केल्ल्यान दक्षीण आफ्रिके आडचे दुसरे टी-20 मॅचींत भारतान 20 ओव्हरींत 3 बाद 237 धांवड्यांचो दोंगोर उबो केलो. केएल राहुल आनी रोहित शर्मान 96 धांवड्यांची सलामी दिल्या उपरांत विराट आनी सूर्यकुमारान पंगडाक दोनश्यांच्या टप्प्या भायर व्हरून दवोरलें. टॉस जिखून भारताक बॅटिंगेक धाडपाचें दक्षीण आफ्रिकेचो कॅप्टन टेम्बा बावुमाक बरेंच भुजलें.
37 बॉलांत 7 चौके आनी एका सक्यान 43 धांवड्यो करपी कॅप्टन रोहित शर्मा पंगडाच्या 96 धांवड्याचेर बाद जालो. केशव महाराज्या बॉलार त्रिस्तान स्टुबोसान ताची कॅच घेतली. 107 धांवड्यांचेर केएल राहुल महाराजाच्या बॉलार एलबीडब्ल्यू जालो. ताणे 4 सके आनी 5 चौक्यांनी 37 बॉलांत (57) अर्द शेंकडो केलो. विराट कोहली आनी सूर्यकुमार यादव ही तिसरी जोडी जमली. ताणी कासिगो रबाडा, वेन पर्नेल, लुंगी नगिडी, नोर्टेज आनी महाराजा हांची सामकी धुलाई केली. तांच्या धुंवाधार बॅटिंगेन स्टेडियमांत आशिल्ल्यांची बरी मनरिजवण जाली. सूर्यकुमारान परत एक फावट आपले बॅटिचो प्रताप दाखयतना फकत 22 बॉलांत 5 सके आनी 5 चौक्यांनी सणसणीत 61 धांवड्यो केल्यो. तो रनआवट जाल्ल्या दक्षीण आफ्रिकेच्या बॉलरांनी सुटकेचो स्वास घेतलो. विराट (49) अर्द शेंकडो पुराय करपाक शकलो ना मात दिनेश कार्तिका वांगडा ताणे पंगडाक बरे स्थितींत हाडून दवोरले. विराटान 28 बॉलांत 7 चौके आनी एक सक्यान नाबाद 49 धांवड्यो केल्यो. 7 बॉलांत  दोन सके आनी एका चौक्यान 17 धांवड्यो करपी दिनेश कार्तिक नाबाद रावलो.  विराट आनी सूर्यकुमारान तिसरे विकेटी खातीर 107 धांवड्यांची भागिदारी केली. केशव महाराजाच्या खात्यांत 23 धांवड्यांत दोन विकेटी जमा जाल्यो.