संस्कृत भाशेचो प्रसार ही काळाची गरज

कार्यावळीचें दिवली पेटोवन उक्तावण करतना सभापती रमेश तवडकार. कुशीक अभिषेक धानिया, सचीन कठाळे, विठोबा देसाय, दिलखूश शेट, आनंद देसाय, उदय प्रभुदेसाय आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रमेश तवडकार: काणकोणां गीतामृत सामुहीक गीतापठन कार्यावळ दबाज्यान

काणकोण: संवसारभरांतले लोक भारतांत येवन भारतीय संस्कृतीचें शिक्षण घेतात. संस्कृत भाशेचें ज्ञान जर्मन लोकूय घेवंक लागल्यात. संस्कृत भाशा ही भाशांची जननी आसून संस्कृत भाशेचें म्हत्व आनी समजून घेवन हेरांकूय तें सांगूंक जाय. संस्कृत भाशेचो प्रसार ही काळाची गरज आसा. संस्कृत भाशा ही पोरणी. पोरणें तेंच भांगर अशें उपसभापती रमेश तवडकार हांणी म्हणलें.

संस्कृत भारती-गोंय, शिक्षण आनी ग्राम विकास केंद्र काणकोण, गोंय राज्य राज्यभाशा संचालनालय हांच्या पालवान आयोजीत गीतामृत सामुहीक गीतापठन कार्यावळ गायतोंडे मैदानार जाली. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण तवडकार उलयताले.

ह्या वेळार अखील भारती संस्कृत जोडशिक्षण मुखेली सचीन कठाळे, पुलीस अधिक्षक अभिषेक धनिया, विठोबा देसाय, ग्राम वि.शि. संस्थेचे अध्यक्ष दिलखूश शेट, संस्कृत भारतीचे अध्यक्ष आनंद देसाय, परशुराम देवस्थान समितीचे अध्यक्ष उदय प्रभुदेसाय हाजीर आशिल्ले.

सुरवातेक मानेस्तांचे हस्तुकीं मंत्रोद्वघोशांत दिवली पेटोवन उक्तावण केलें.

विदेशी लोकांक आमच्या देशांतले दरेक गजालींचे कुतुहल दिसता. आमी लेगीत सकारामक नदरेन विचार करूंक जाय. संस्कृत भाशे खातीर आपलें पुराय सहकार्य आसतलें अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी म्हणलें.

अस्तंती संस्कृतीचो पगडो आशिल्ल्यान आमी आमची खरी संस्कृती विसरत चल्ल्यात. अशा वेळार अशे तरेच्या भव्यदिव्य कार्यावळीचें तोखणाय करीत आशिल्ल्याचें येवकाराच्या उलोवपांत विठोबा देसाय हांणी सांगलें.

भगवत गीता जाण्टेल्यांनीच वाचपाचें नासून जाचे कुडींत पुराय शक्त आसा तांणीय वाचचें. गीतेंत सगलें कितें आसा. आपल्या मनांत जे विचार आसात तो सगलो विशय गितेंत आसा. गीतेतलें तत्व म्हत्वाचें आसा अशें सचीन कठाळे हांणी म्हणलें.

फळाची अपेक्षा बाळगिनासतना काम करीत रावात. शिक्षणांत पास जालो ना तरी चलता, पूण बरी कामगिरी करून दाखयात. आयज लिडरशीप क्वालिटी म्हत्वाची आसा अशें पुलीस अधिक्षक अभिषेक धानिया हांणी म्हणलें.

श्रीदामोदर विद्यालय, श्रद्धानंद विद्यालय, बलराम निवासी विद्यालय, सरकारी विद्यालय गावडोंगरी, तुडल विद्यालय तुडल, सरकारी विद्यालय खोतीगांव, सरकारी विद्यालय सादोळशें, बलराम विद्यालय श्रीस्थळ, सरकारी विद्यालय श्रीस्थळ, खालवडे विद्यालय, कात्यायनी बाणेश्वर विद्यालय, माताजी मंदीर तेंबेवाडा, दयानंद बांदोडकार विद्यालय, संगीत विद्यालयाच्या स्विकृती रायकार ह्या सगल्यांक यादस्तिकां भेटयलीं. शेंकड्यांनी विद्यार्थ्यांनी गीतेतले श्लोक पठण कार्यावळींत वांटो घेतलो.

संगीत विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच दामोदर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतीक कार्यावळ सादर केली. शिक्षिका वंदना बाक्रे हांणी सुत्रसंचालन केलें.