संवैधानीक मार्गान हिंदू राष्ट्राची थापणूक हिंदू राष्ट्र संसदेंत हिंदू संघटनांचें एकमत 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः संबैधानीक आनी संसदीय मार्गान हिंदू राष्ट्राची थापणूक जावपाक शकता हाचेर 10व्या अखील भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनांत भरयल्ले हिंदू राष्ट्र संसदेंत सगल्या हिंदू संघटनाचें एकमत जालें. तातूंतल्यान केल्ले कायदेशीर प्रस्ताव आमी केंद्र सरकाराक सादर करतले अशी म्हायती हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉ चारुदत्त पिंगळे हांणी एके पत्रकार परिशदेंत दिली.
नेपाळाक परत हिंदू राष्ट्र करपा खातीर अधिवेशनात वांटेकार जाल्ल्या हिंदुनिश्ठ संघटनांनी एकमतान तेंको दिला. हिंदू राष्ट्र अधिवेशनांत भारतांतल्या 26 राज्यां सयत अमेरिका, हाँगकाँग, नेपाळ, फिजी आनी इंग्लंडांतल्यान 117 परस चड हिंदुनिश्ठ संघटनाचें सुमार 400 प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले, अशी म्हायती पिंगळे हांणी दिली.
पणजे हांगा हिंदू राष्ट्र अधिवेशनाचे समारोप पत्रकार परिशेंद ते म्हायती दिताले. ह्या वेळार हिंदू जनजागृती समितीचो राष्ट्रीय म्हणयारो रमेश शिंदे, गोमंतक हिंदू प्रतिश्ठानाचो अध्यक्ष अंकीत साळगांवकार, तेलंगणा हांगची श्रीमती एस्थर धनरजा आनी सनातन संस्थेचो राष्ट्रीय म्हणयारो चेतन राजहंस हाजीर आशिल्लो.
कायद्यांची मांडणी भारतीय संस्कृती प्रमाण करची, गुरुकूल शिक्षण मंडळ स्थापन करचें, देवळांलते पुजारी आनी वेदपाठशालांक अर्थीक मजत दिवची, अल्पसंख्यांक दर्जो दितना वैश्वीक पांवड्याच्या आदारान दिवचो तशेंच श्रीमद्भगव्दगीतेक राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून मान्याय दिवपा संबंदीचे थाराव अधिवेशनांत पास केल्यात. ते केंद्र सरकाराक धाडटले अशें पिंगळे हांणी सांगलें.
पोर्तुगिजांनी गोंयांत केल्ल्या सक्तीच्या धर्मांतरणाक लागून (इन्क्विझिशन) ख्रिश्चन संस्थेचो मुखेली पोर हांणी गोंयकारांची माफी मागची. धर्मांतराच्या आधारान राष्ट्रीयता सोपोवपाचे यत्न चल्ल्यात ताका आळाबंद घालपाची मागणी तेलंगणाच्या श्रीमती एस्थर धनराज हिणे पत्रकार परिशदेंत केली.
शिवोले हांगा बिलिवर्स पंथाचो पास्टर डॉमनीक फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांतल्या हिंदूंचे व्हडा प्रमाणा धर्मांतर केला. दुयेंसा बरीं करपा कातीर 15 रुपयांचें तेल हिलींग तेलाच्या नांवान तो 100 तें 150 रुपयांत विकतालो. हो पास्टर स्वता दुयेंत पडलो तेन्ना हिलींग तेल वापरनास्तना हॉस्पिटलांत दाखल जालो हे तांच्या जाळांत फारावल्ल्या हिंदूंनी मतीन घेवचें अशें अंकीत साळगांवकार हांणी सांगलें.
‘हलाल’ची गरज मुसलमानांक आसा. हेर धर्माच्या लोकांक ताची गरज नास्तनाय हलाल प्रमाणीत मांस आनी हेर उत्पादना भारतांतल्या भोवसंख्य हिंदूंचेर थापक हें धर्म स्वातंत्र्याचेर आनी गिरायक अधिकाऱाच्या आड आसा अशें रमेश शिंदे हांणी सांगले. केंद्र सरकारान केंद्रीय नामकरण आयोगाची स्थापणूक करून देशांतलीं शारां, वास्तू, रस्ते, संग्रहालयां हांका परकी आक्रमकांचीं जी नांवां दिल्यांत ती बदलची वास्को द गामा हें नांव बदलून संभाजीनगर करपाक जाय अशें चेतन राजहंस हांणी सांगलें.