संविधान वाचचे परस तें आत्मसात करचें

विद्या प्रबोधन संस्था पर्वरी हांगा प्रजासत्ताक दीस कार्यावळींत उलयतना रमेश पतंगे. कुशीक प्राचार्य डॉ. भूषण भावे आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रजासत्ताक दिसा निमतान रमेश पतंगेच्या ‘आमचे संविधान’ पुस्तकाचें लोकार्पण

पणजी: संविधान वाचचे परस तें आत्मसात करचें. ते आचारांत हाडचें. संविधानांतलीं कांय मुल्ल्यां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय, अशें ज्येश्ठ साहित्यीक, कार्यकर्ते रमेश पतंगे हांणी सांगलें.  

 विद्या प्रबोधन संस्था पर्वरी हांगा 74 वो प्रजासत्ताक दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या सुवाळ्या निमतान मुखेल सोयरे म्हणून रमेश पतंगे उलयताले.

कार्यावळीची सुरवात भारताचो बावटो हुबोवन आनी राष्ट्रगीत गावन जाली. ताचे उपरांत महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. भूषण भावे हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. आपल्या उलोवपांत तांणी रमेश पतंगे हांकां भारताचो प्रतिश्ठीत पुरस्कार पद्मश्री घोशीत जाल्ल्याची परबीं भेटयलीं आनी तांच्या साहित्यीक मळार दिल्ल्या योगदानाची दखल घेवन तोखणाय केली. तांणी मुखेल सोयरे म्हणून आमंत्रण स्विकारलें ताचे खातीर उपकार आटयले.

रमेश पतंगे हांची वळख मराठी विभागाच्यो सहाय्यक प्राध्यापिका योगिता चोडणकार हांणी दिली. प्रबोधन संस्थे वतीन संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावलकार हांचे हस्तुकीं मुखेल सोयर्‍यांचो शाल आनी यादस्तीक भेटोवन भोवमान केलो. तशेंच राष्ट्रीय पावंड्यार महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या पराक्रमांची दखल घेवन तीन विद्यार्थ्यांचो मुखेल सोयर्‍या हस्तुकीं भोवमान केलो. हातूंत दिल्ली जावपी प्री.आर. डी. परेडींत निवड जाल्ले विनयनूज कुशवाहा, टेनिकॉयट खेळांत भागरां पदक फावो जाल्लें सुदीपा चोडणकार आनी फुटबॉल खेळांत भांगरा पदक फावो जाल्लें तन्वी खेडेकार हांचो आस्पाव आसलो. तशेंच ह्या भांगराळ्या खिणार रमेश पतंगे हांच्या भारताच्या संविधानाचेर आदारिल्लें सोंपे भाशेंत बरयल्लें पुस्तक ‘आमचे संविधान’ हाचें लोकार्पण जालें.
भारताचें संविधान हें खूब व्हड आसा आनी तें समजप लेगीत कांय वेळार कठीण जाता. देखून तें सादारण भाशेन सामान्य मनशाक वाचपाक मेळचें असो हेतू मुखार दवरून हें पुस्तक लेखकान बरयलां, अशें मत अ‍ॅड. सोना बांदोडकार हांणी पुस्तकाचेर वळख दितना उक्तायलें.
         मुखेल सोयर्‍यांच्या उलोवपा उपरांत सांस्कृतीक कार्यावळ जाली जातूंत शाळेच्या पयलीं आनी पांचवे यत्तेच्या विद्यार्थ्यांनी उदका पुरवण ह्या विशयाचेर सुंदर वण्टीपत्रकां सादर केलीं. महाविद्यालया वतीन लेगीत उदक वाटोवपाच्या संदर्भात संभोदीत करपी वण्टीपत्रक तयार करप जाले. ह्या वेळार महाविद्यालयाचे सहाय्यक प्राध्यापक रूद्रेश म्हामल हांणी उदका पुरवणे संदर्भात गोंयच्या वाठारांत राबयल्ल्या उपक्रमांचो आस्पाव घेवन सगळ्यांनी ह्या उपक्रमांक तेंको दिवंचो अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. त्या उपरांत शाळेच्या आनी उच्च माध्यामीक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत सादर केलें. कार्यावळीची सांगाता महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा संघाच्या विद्यार्थ्यां वतीन प्लास्टीक मुक्त भारत ह्या विशयाचेर पथनाट्य सादर जावन जाली.

 कार्यावळीचें सुत्रसंचालन महाविद्यालयाचे वाणिज्य विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. पिंकेश दाबोलकार हांणी केलें आनी उपकाराचें उलोवप कोंकणी विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक दर्शन कांदोळकार हांणी केलें. पुराय कार्यावळीचें संयोजन सहाय्यक प्राध्यापक रूद्रेश म्हामल हांणी केलें.