संवादाच्या तत्त्वज्ञानांतलो अविभाज्य घटक म्हणल्यार भास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हस्तुकीं ‘कुमाऊं’ साहित्य महोत्सवाचें उक्तावण

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी: कला आनी साहित्य महोत्सवाक लागून देशांतलो एकवट आनी अखंडता सुनिश्चीत जावपाक म्हत्वाची भुमिका आसा. कला आनी साहित्याच्या माध्यमांतल्यान एकवट आनी अखंडता सुनिश्चीत करपाक शकतात. तशेंच संवादाच्या तत्त्वज्ञानांतलो अविभाज्य घटक म्हणल्यार भास, अशें मत राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी उक्तायलें.
शेनवारा पणजे आयोजीत केल्ल्या प्रवासी साहित्य महोत्सवाचे (कुमाऊं साहित्य महोत्सव) उक्तावण राज्यपाला हस्तुकीं जालें. ह्या कुमाऊ साहित्य महोत्वाचें उक्तावण केले उपरांत तांणी आपले मनोगत उक्तायलें.
ह्या वेळार तांचे वांगडा प्रधानमंत्र्यांच्या अर्थीक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देवरॉय, नामनेचे चित्रपट निर्मात राहुल रवैल आनी महोत्सवाचे संस्थापक सुमंत बत्रा हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
भाशेचो उद्देश हो विचार व्यक्त करप आसा. राम मनोहर लोहिया हांचें उदाहरण दिवन तांणी आपल्या कार्यकर्त्यांक कितेंय आसूं, तुमी तुमच्या काळजाची भास निवडात, अशें सांगिल्लें, अशें राज्यपालांनी म्हणलें. संवादाच्या तत्त्वज्ञानांतलो अविभाज्य घटक म्हूण भाशेचे म्हत्व लोहिया हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान अधोरेखीत केले. तांणीच गोंयांत पोर्तुगीज वसाहतवादी राजवटी आड क्रांतीचीं बियां रोयिल्ल्याचें राज्यपाल हांणी सांगलें.
महोत्सवाचें संस्थापक सुमंत बत्रा हांणी म्हणलें, प्रवासी साहित्य महोत्सवाचें आयोजन करपा खातीर गोंय हें उत्तराखंडा उपरांत सगल्यांत योग्य थळ आसा. गोंयांतले लोक अजुनूय वाचन करपांत, कुटुंबा वांगडा वेळ घालवपांत तशेंच कार्यावळींक हाजीर रावपाक वेळ काडटात. गोंयची स्वताची अशी समृद्ध भास आसा. जातूंत जायत्यो साहित्यकृती निर्माण जाल्यात. लोकांक हें साहित्य वाचपाक मेळचें म्हूण तें अणकारीत केल्ल्याचें बत्रा हांणी सांगलें.
महोत्सवान फाटल्या कांय वर्सांनी भारतभर आपलो विस्तार केला. ‘सॉफ्टवॅर’ हें तत्व संस्कृतायेचे कल्पने कडेन जोडिल्लें आसा. संस्कृत भाशेची आपणाक आवड आसा. ते खातीरूच आपूण गोंयांत आयला, अशें देवरॉय हांणी म्हणलें.
2014त स्थापन जाल्ल्या कुमाऊँ साहित्य महोत्सवाच्याे जायत्यो आवृत्त्यो आतां मेरेन प्रसिद्ध जाल्यात. हातूंत जगभरांतले शेंकड्यांनी साहित्यीक आनी विचारवंत तशेंच घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांनी वांटो घेतला. महोत्सवाच्यो पयल्यो दोन आवृत्त्यो आरोहा, धनचुली हांगा आयोजीत केल्ल्यो.