संवसारीक नेमबाजी सर्तींत तोमराक भांगर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताच्या एेश्वर्य प्रताप सिंग तोमरान आयएसएसएफ शुटींग वर्ल्ड कप सर्तींतल्या 50 मिटर थ्री पोजिशन रायफल प्रकारांत भांगरा पदक जिखलें.

तोमरान हंगेरीच्या झलान पेकलाराक 16-12 फरकान हारयलो. तोमरान पात्रताय फेरयेंत लेगीत 593 गूण मेळयत पयली सुवात मेळयिल्ली.

मजगतीं, तिसरी सुवात हंगेरीचो अणभवी खेळगडो इस्तेवान हाका फावो जाली.

रॅंकिंग फेरयेंत तोरमान पयल्या दोन नेलींग आनी प्रॉन पोजिशन हातूंत अचूक वेध घेत सगल्यांत चड गूण मेळयले. पूण, अखेरच्या स्टॅण्डींग पोजिशनांत ताणें सगले 7 गूण वगडायले. ह्या प्रकारांत वांटेकार जाल्लो भारताचो दुसरो शुटर चौनसिंग सातवे सुवातेर उरलो.