संवसाराचें कल्याण संस्कारांचेर निंबून आसताः श्रीपाद नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वाळपयः मनशांचें आनी देशाचेंच न्हय जाल्यार संवसाराचें कल्याण संस्कारांचेर निंबून आसता. संस्कारांनी मनीश घडटा. सध्या संस्कार ना जायत चल्ल्यात. आचार हो पयलो धर्म आसा. आपलें उलोवप, वागप, सगल्यां कडेन बरे वेव्हार आसपाक जाय. असल्या मनशांक आमी सज्जन म्हणटात, अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें.
सत्तरी तालुक्यांतल्या बिंबल- खोतोडें हांगच्या प्राच्यविद्या संवर्धन मंडळान आयोजीत केल्ल्या ब्रम्हचर्याश्रम वर्गाच्या समारोप कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान नायक उलयताले. माचयेर प्राच्चविद्या संवर्धन मंडळाचो अध्यक्ष गोविंद देव, विवेक जोशी, विश्वनाथ जोशी, सौ. ममता बदामी, महेश गणपुले, मनोज गणपुले आशिल्ले. 22 दिसांच्या ह्या वर्गांत वांटेकार जाल्ल्या बटूंक श्रीपाद नायक हांचे हस्तुकीं प्रशस्तीपत्रां भेटयलीं. वर्गा मजगतीं घेतिल्ल्या सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्यांक तांणी इनामां दिली.
तलवारीच्या नेटार संवसार जिखपाक जाता, अशें सिकंदर म्हणटालो. आमचे पूर्वज मात मोगान जग जिखपाक जाता अशें सांगताले. मोग, भक्ती, विश्वास, समपर्ण, लोकहीत हें सगळें ना जायत चल्लां. हे गुण संस्कारांनी मेळटात. संस्कार हो आमचो परिचय आसपाक जाय अशें नायक हांणी फुडें सांगलें. जगपाक जें जाय तें आसपाक जाय. मात त्च्या पलतडे देव-देश- धर्म ही जिणेची त्रिसूत्री सगल्यां कडेन आसपाक जाय अशेंय तांणी सांगलें.
प्रच्यविद्या संवर्धन मंडळ हें उत्तर गोंयांतले एक आदर्श अशें विद्यामंदीर आसा. थंय संस्कारांचें शिक्षण दितात. संस्कृती तिगोवन दवोरपा खातीर सगले भेदभाव कुशीक दवोरून सगल्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें विवेख जोशी हांणी आपल्या प्रस्ताविकाक सांगलें. सुरवेक मनोज गणपुले हांणी येवकार दिलो, भालचंद्र भावे हांणी सूत्रसंचालन केलें.