संरक्षण दळा खातीर ‘अग्निपथ’ येवजणेची घोशणा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तरणाट्यांक मेळटली तिनूय सैन्य दळांत सेवेची संद

नवी दिल्लीः भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी संरक्षण दळा खातीर ‘अग्निपथ’ भरती येवजणेची घोशणा केल्या. भारताच्या तिनूय सैन्य दळांत चार वर्सां खातीर तरणाट्यांची भरती करतले. जाका ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ अशें नांव दिलां. दोन सप्तकां पयलीं नौदळ, लश्कर आनी हवाई दळाच्या मुखेल्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां अग्निपथ येवजणेची म्हायती दिल्ली.
लश्करी वेव्हार विभाग ताची अंमलबजावणी करता. हे येवजणे खाला भरती जाल्ल्या 80 टक्के तरणाट्यांची सेवा सोंपोवन उरिल्ल्या 20 टक्के सैनिकांक परतून तिनूय दळांत काम करपाची संद मेळटली.
हे येवजणे खाला भरती जावपी सैनिकांक ‘अग्नवीर’ अशें नांव दितले. ऑगस्ट म्हयन्याच्यान ही भरती जावपाची शक्यताय आसा. ‘टूर ऑफ ड्युटी’चेे फाटभुंयेर ही येवजण तयार केल्या. हातूंत सैनिकांक फक्त चार वर्सां सैन्यांत सेवा करपाचो पर्याय दितले. सैन्य भरती खातीर संरक्षण मंत्रालयाच्या खाला आशिल्लो लश्करी वेव्हार विभागा कडल्यान नव्या येवजणेची घोशणा केल्या. बेगिनूच ही येवजण कार्यान्वीत जातली. सैन्यांतली ही नवीन भरती येवजणेचें नांव ‘अग्निपथ’ आसा.