संजीवनी कारखानो परतसुरू करपाच्यो हालचाली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः सहकारी तत्वार चलतालो संजीवनी हो राज्यांतलो एकसुरो साकर कारखान भोशीक- खाजगी भागिदारींतल्यान परत सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आस. ह्या चर्चा करपा खातीर शुक्रार 27 मेक जावपी भौशीक- खाजही भागिदारी विभागाची 6वी बसका जातली.
राज्यांतल्या ऊस उत्पादक शेतकारांच्या आशेचो किरण आशिल्लो हो कारखानो परत सुरू करपा विशीं प्रस्ताव सरकारा सामकार दवोरला. ताचेर बसकेंत म्हत्वाची चर्चा करतले. तशेंच दाबोळी विमानतळाचे दोनूय वटेचे सुवातांनी वेवसायीक उदरगगतीच्या प्रस्तावांचेर बसकेंत चर्चा जातली. संजीवनी संबंदी कितें निर्णय जाता हाचेर सगल्यांची नदर आसा.