संजिवनींत साकरे बदला इथेनॉल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जून मेरेन इथेनॉल प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू जावप शक्य

पीपीपी फांट्याची आरएफक्यूक मान्यताय

पणजी : संजिवनी साकर कारखान्यांत इथेनॉल प्रकल्पा खातीर आरएफक्यू (रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन) मागोवपाक पीपीपीचे बसकेंत मान्यताय मेळ्ळ्या. हाका लागून अंदूंच्या हंगामांत संजिवनींत इथेनॉल तयार जावप शक्य आसा. आरएफक्यू सादर जाले उपरांत जून मेरेन इथेनॉल प्रकल्पाचें काम सुरू जावपाची शक्यताय आसा. इथेनॉल प्रकल्पा खातीर डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजी असोसिएशनान प्रकल्प आराखडो सादर केला.

ते भायर बिठ्ठोणां गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅरिटायम एक्सलन्स आनी दाबोळी हांगाच्या जागेचो वेवसायीक वापरा खातीर विकास करपी प्रकल्पाच्या इत्सा प्रस्तावांक (आरएफपी) मान्यताय दिल्या.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला पीपीपी (भौशीक खासगी भागिदारी) फांट्याची बसका जाली. हे बसकेक कृशी मंत्री रवी नायक, मुखेल सचीव पुनीतकुमार गोएल, पीपीपी फांट्याचे संचालक डॉ. एस. शनबोगे तशेंच हेर सचीव हाजीर आशिल्ले. बसकेंत सगल्या प्रकल्पांचे सादरीकरण जालें. इथेनॉल प्रकल्पा खातीर आरएफक्यू जारी करपाक मान्यताय दिली, अशी म्हायती पीपीपीचे संचालक डॉ. एस. शनबोगे हांणी दिली.

संजिवनी साकर कारखानो खूबशीं वर्सां लुकसाणेंत आसा. कारखान्याची मशिनरी दुरुस्त करपाचेर सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात. देखभाली खातीर वर्साक 5 कोटी रुपया खर्च जाता. हो कारखानो चलचो अशी शेतकारांची मागणी आसा. संजिवनी साकर कारखान्यांत साकर तयार करप परवडचें ना. म्हूण इथेनॉल निर्मितीचो प्रस्ताव मुखार आयलो. इथेनॉल निर्मितीचेर अभ्यास करपा खातीर सरकारान आदले खासदार अॅड. नरेंद्र सावयकार हांच्या फुडारपणा खाला समिती स्थापन केल्ली. अंदूंच्या हंगामांत इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाचे यत्न आसात.

बसकेंत रिक्वेस्ट फोर कोटेशन जारी करपाक मान्यताय दिल्या. आरएफक्यू निविदा जारी जाले उपरांत कंपनीं प्रकल्पाची बोली सांगतले. ह्या बोलींचो विचार करून रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (आरएफपी) खातीर कंपनींची निवड जातली. जून मेरेन आरएफपी खातीर मान्यताय मेळप शक्य आसा. आरएफपी सादर जाले उपरांत कंपनीची निवड जातली. पुराय प्रकल्प पीपीपी तत्वाचेर कार्यान्वीत जातलो. सरकार एकूय पयसो खर्च करचो ना. मोपा विमानतळा खातीर जशी प्रक्रिया जाल्ली, तशीच प्रक्रिया इथेनॉल प्रकल्पा खातीर जातली, अशें पीपीपी फांट्याचे संचालक डॉ. एस. शनबोगे हांणी सांगलें.

इथेनॉल प्रकल्पाक केंद्रा कडल्यान अनुदान मेळटलें. पीपीपी तत्वाचेर प्रकल्प जातलो. हाका लागून राज्य सरकाराक पयशे खर्च करचे पडचे नात.

दिसाक 40 हजार लिटर इथेनॉल तयार करपाची तांक आशिल्लो प्रकल्प स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा. देशात इथेनॉलाचो उणाव आसा. इथेनॉलाक मागणी आशिल्ल्या कारणान हो प्रकल्प परवडटलो अशी आस्त आसा. गाडयांच्या इंधनांत 20 टक्के इथेनॉल भेसळ करचें पडटा. देशांत सध्या फकत 8 टक्के इथेनॉल तयार जाता. 12 टक्के इथेनॉल आयात करचे पडटा. इथेनॉलाचे उत्पादन वाडोपाची संजिवनींत इथेनॉल तयार जाले काय गोंयच्या पेट्रोलीयम कंपनींक सोंपेंपणान इथेनॉल मेळटलें. तशेंच ऊस शेतकारांक ऊसाचे बेगीन पयशे मेळटले. वर्साक 50 हजार टन ऊस तयार करपाची गोंयच्या शेतकारांची तांक आसा. इथेनॉल प्रकल्पा खातीर भायल्यान थोडो ऊस हाडचो पडटलो. ऊसाची मागणी वाडली काय चडांत चड शेतकार ऊसाची शेतां करपाक लागतले. संजिवनीच्या बेभरवशाच्या कारभाराक लागून शेतकार ऊस रोवपाक पळयनात.

हेर दोन प्रकल्पांचे आरएफपी

बिठ्ठोण हांगा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅरीटायम एक्सलन्स संस्था जावपाची आसा. बसकेंत ह्या संस्थेच्या इत्सा प्रस्तावाचें सादरीकरण जालें. तशेंच दाबोळी विमानतळा लागसारचे जनीचो वेवसायीक कामां खातीर विकास करपी प्रकल्पाचें सादरीकरण जालें. ही जमीन मुरगांव पीडीए खाला येता. दोनूय प्रकल्पांच्या आरएफपीक मान्यताय मेळ्ळी.