संजय गांवकार कुटुंबाक सरकारी कर्मचारी संघटणा करतली मजत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाळपय ः लागीं लागीं बारा दिसां आदीं ठाणेच्या संजय गांवकार हाका कणकिरे ह्या गांवांत वीज वाहिनीचें दुरूस्तीकाम करतना शाॅक येवन मरण आयिल्लें. ताका लागून तांच्या कुटुंबा मुखार अर्थीक पेंच निर्माण जाल्लो. तांची ही परिस्थिती मतींत घेवन गोंय सरकारी कर्मचारी संघटणा ह्या कुटुंबाक मजत करतली आनी तांकां कसलेच तरेची अडचण निर्माण जावची न्हय हाची दखल घेतली.
गोंय सरकारी कर्मचारी संघटणेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काल संजय गांवकार हांच्या निवासस्थानार वचून तांच्या कुटुंबाचें सांत्वन केलें आनी पुरायपणान मजत करपाचें उतर ह्या कुटुंबाक दिलें. तांणी ह्या कुटुंबा कडेन चर्चा केली आनी कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करपा खातीर ज्यो अडचणी निर्माण जातात त्यो सुटाव्यो करपाचें उतर दिलें.
संजय गांवकार हांच्या कुटुंबाचेर निर्माण जाल्ली परिस्थिती खूब गंभीर आसा. दुर्दैवी आसा. ह्या कुटुंबाक खूबशा समस्यांक तोंड दिवचें पड़टा. ह्यो समस्या सोडोवपाचे नदरेन कर्मचारी संघटणा पुरायपणान सहकार्य करतली अशें संघटणेचे अध्यक्ष प्रशांत देविदास हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
तांच्या कुटुंबाक संजय गांवकार हांचे कागदोपत्र सोपस्कार पूर्ण करपा खातीर ज्यो अडचणी निर्माण जाल्यात ते विशीं संघटणेचे पदाधिकारी वेगवेगळ्या थराचेर त्या कुटुंबाक पुरायपणान सहकार्य करतले अशें उतर तांणी दिले.
संजय गांवकार हांचें कुटुंब गरीब. संजय हो एकलोच जोडकार. ताच्या मरणान कुटुंबाचेर आघात जाला. तांचे मुखार अर्थीक पेंच निर्माण जाला. ताका लागून ह्या कुटुंबांतल्या वांगड्याक सरकारी मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करून नोकरी दिवपाचे नदरेंतल्यान संघटणा पुरायपणान सहकार्य करतली अशें तांणी सांगलें.
सगले कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करतकच खात्याच्या मुखेल अभियंत्यांची आनी खात्यांच्या मंत्र्याची भेट घेवन तांकां जाता तितले बेगीन न्याय मेळोवन दिवपाचे नदरेंतल्यान संघटणा यत्न करतली अशें पत्रकारांनी विचारिल्ल्या एका प्रस्नाक जाप दितना तांणी सांगलें.
ह्या वेळार संघटणेचे पांडुरंग गांवस, समीर नागवेंकार, अभय मांद्रेंकार, अभिजीत गांवस आनी चंद्रू सावंत हाजीर आसले.