संघ कोणाचो ‘रिमोट कंट्रोल’ न्हयः भागवत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारताक विश्वगुरू जावपाक बळिश्ट समाज घडोवपाचो दावो

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : भारताक विश्वगुरू जावपा खातीरचो समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक (आयएसएस) घडोवपाचो आसा. तन, मन, धन ओंपून देशाची सेवा करपी स्वयंसेवक संघ तयार करता. कांय जाणांक दिसता ते प्रमाण संघ कोणाचो ‘रिमोट कंट्रोल’ न्हय, अशें सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी स्पश्ट केले.

‘आयएसएस’च्या केंद्रीय समितीच्या नागेशी-फोंड्यां जावपी बसके खातीर भागवत गोंयांत आयल्यात. ते निमतान गोंयांतल्या संघ परिवारा खातीर कांपाल-पणजे शेनवारा आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. कोंकण प्रांत आनी गोंयचे संघ चालक तांचे वांगडा हाजीर आशिल्ले.
देशभरांतल्या विरोधी पक्षां कडल्यान सदांच सत्ताधारी भाजपाचो ‘रिमोट कंट्रोल’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आशिल्ल्याचो आरोप जाता. पूण, मोहन भागवन हांणी भाशणाच्या सुरवातीकूच हो आरोप भायरायलो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फक्त देशाची सेवा करपी स्वयंसेवक घडोवपाचें काम करता. भारताक विश्वगुरू करपाचो अानी ते खातीर लागपी बळिश्ट समाज घडोवपाचें ध्येय मुखार दवरूनच संघ काम करता, अशें भागवत हांणी म्हणलें.
भारताचेर हाचे पयलीं जायत्या जाणांनी आक्रमणां केली. सिकंदर, मुघला पसून ते ब्रिटिशा मेरेन जायत्या जाणांनी भारताचेर राज्य केले. तरी लेगीत देशातली हिंदू संस्कृती तिगून उरली. ही संस्कृती तिगोवन दवरपाचें काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता. ते खातीर संघाचे सुमार 1.30 लाख स्वयंसेवक देशाच्या खांचीकोनश्यांनी तन, मन, धन ओंपून काम करतात. देशाची प्रामाणीक सेवा करतात, अशें तांणी सांगलें.
संघान स्वयंसेवकांक विचार अानी प्रेरणा दिली. ते प्रमाणूच स्वयंसेवक काम करतात. दुख्खाच्या मुळा कडेन फक्त समाजाची स्थिती आसता. हे मतींत घेवन समाजाक घटमूट करपाचें काम संघान जायत्या वर्सां पसून केलां. देशा खातीर काम करपाची इत्सा दरेकल्याची आसता. पूण ते खातीर पयलीं देश म्हणल्यार कितें, हे समजून घेवप गरजेचें. ताचेच धडे संघ स्वयंसेवकांक दिता. देशाक उदरगतीचे बाबतींत मुखार व्हरतना समाजाची भुमिका म्हत्वाची थारता. ताका लागून समाज परिवर्तन करपी स्वयंसेवक संघ घडयता आनी ते खातीरूच स्वयंसेवक काम करतात, अशेंय भागवत हांणी सांगलें.