श्री सत्यमामुनी स्वामी आयज दितले संजीवनी मंत्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्री सत्यमामुनी स्वामीयाल हांची आयज शेनवारा सकाळीं साडेणवांक ताळगांवच्या डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी मैदानाचेर सगल्यां खातीर मुफत मेडिटेशन प्रशिक्षण कार्यावळ जातली. ते निमित विशेश लेख.

मनीस जेन्ना जल्माक येता, तेन्नाच्यान विविध समस्या आनी प्रस्न ताचो फाटलाव करपाक सुरवात करतात. हो फाटलाव जीविताच्या साबार टप्प्यांचेर विवीध रुपां धारण करीत रावता. केन्ना केन्ना आपली खरसाण वाडयत रावता. हो वेळ आमचेर येवचो न्हय, हे खातीर वेळारूच सादूर जावपाची गरज आसा. आमचे आदले परंपरेन सगल्या समस्यांचें उपाय दिल्यात. ताका फकत उपायूच न्हय, तर जिणेंत तरपा खातीर आशिल्ले ते एक साधन अशें म्हणप योग्य थारतलें. तातूंतलोच एक उपाय म्हणल्यार ध्यान आनी मेडिटेशन. दोनूय सामकीं शक्तीमान, आध्यात्मीक शक्तीन भारिल्लीं उतरां.
आमच्या जिवितांत नव्यो आंकऱ्यो फुटच्यो हे खातीर दक्षीणेंतले नामनेचे आध्यात्मीक गुरू श्री. सत्यमामुनी स्वामीजी गोंयांत आयज पणजे एक मुफत ध्यान आनी मेडिटेशन शिबीर घेता. हे फकत एक दिसाचें शिबीर न्हय, तर सुखी जीवनाची जीणभर पावपी शिदोरी आसा. हो फकत योगायोग न्हय, तर दुग्दशर्करा योग म्हणटात, तसलो योग.
ध्यान आनी मेडिटेशन ह्यो पुराय वैज्ञानिक पद्दती. तांचे साबार प्रकार, फायदेय खूब. तणावाक लागून तुमकां हुस्को जाता, ताण येता, सतत विचार येतात तकलेंत, तर ध्यान करात. ध्यानांत कांय मिनटां घालतकच तुमकां शांतीकाय आनी भितरल्यान शांती मेळटली. ती भितरूच आसता, पूण ध्यान केल्ल्यान ती जाणवता. कोणूय ध्यानाचो सराव करपाक शकतात. हे सोंपें आनी सवायूय. ताचे खातीर कसलेंच उपकरण नाका. तुमी जंय आसात थंय ध्यानाचो सराव करपाक शकतात. तुमी फिरपाक भायर गेल्यात, बशींतल्यान प्रवास करतात, दोतोराच्या क्लिनिकांत वाट पळयत बशिल्ले आसतना वा खंयचेय बसके पयलीं ध्यान करूं शकतात.
ध्यान हें गूढ, पवित्र शक्तीं विशीं समजून घेवपाक मजत करपाकूय आशिल्लें. आयजकाल ध्यान चड करून सुशेग आनी तणाव कमी करपाक वापरतात. ध्यान हें एक प्रकारचें मन- शरीर पुरक वखद मानतात. ध्यानाक लागून सुशेग मेळटा, मन शांत जाता. ध्याना मजगतीं तुमी तुमचें लक्ष केंद्रीत करतात आनी गोंदळिल्ल्या विचारांचो प्रवाह काडटात. ध्यान केल्ल्यान तुमकां शांतीकायेची जाणीव जावपाक शकता. जाका लागून मानसिक आनीक एकूणच भलायकेक फायदो जावं येता. तणाव आयलो काय तुमी ताचो वापर करपाक शकतात.
ध्यानाक लागून खूब फायदे जातात. तातूंतले काय म्हणल्यार तणावाचे परिस्थितींत नवो दृश्टिकोन मेळटा, मन नियंत्रीत करपाक शक्त मेळटा, मनांतली जागृकताय वाडून सध्याचे परिस्थितीचेर लक्ष केंद्रीत करपाक मेळटा. न्हयकारात्मक भावना कमी जातात सहनशक्ती वाडटा, रक्तदाब सारको उरता. विशेश म्हणल्यार बरी झेम पडटा.

अर्जुन धस्के
सावंतवाडी