श्री लयराईची जात्रा भक्तिमय वातावरणांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


दिवचलः लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीचे जात्रेक शिरगांवां हजारांनी भाविकांनी गर्दी केल्ली. फांतोड्डे पसुनूच भाविकांनी गर्दी करपाक सुरवात केली. व्रतस्थ धोंड भाविकांनी पवित्र तळयेंत न्हाण घेवन देवदर्शन घेतले. देवीचे भक्त आनी धोंड पांच आनी तीन दिसांचे व्रत करून तशेंच एकवाद पालन करून अग्निदिव्य केलें. ही जात्रा अग्निदिव्या खातीर फामाद आसा. व्रतस्थ धोंड जात्रे दिसा देवीचे पवित्र तळयेंत न्हाण घेवन अग्निदिव्य करतात.
कोरोना म्हामारीक लागून फाटलीं दोन वर्सां जात्रा मर्यादीत स्वरूपांत जाल्ली. पूण आतां सगले वेव्हार सुरळीत जाल्ल्यान अंदूं हिसपा भायर गर्दी आशिल्ली. आयच्यान देवीच्या कौलांक सुरवात जातली. देवी चार दिसांत दरेक घरांघरांनी वचून कौल दिता. ताका लागून हजारांनी लोकांची गर्दी आसता.
जात्रेक मोट्या प्रमाणांत फेरी भरता. हे फेरयेंत लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता.
मोगऱ्यांच्या कळ्यांक व्हड मागणी
जात्रे निमतान मोगऱ्यांच्या कळ्यांक व्हड मागणी आसता. व्रतस्थ धोड, तशेंच भावीक मोगऱ्यांचे वळेसार देवीक अर्पण करतात. तशेंच धोंड आपल्या गळ्यांत घालतात. गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी हेर राज्यांनीय हे जात्रेची महती आसून पांच दीस लाखांनी भावीक देवीचे दर्शन घेतात. तशेंच कोलाक लेगीत लोक हाजीर रावतात.