श्रीविजयादुर्गेची मुर्ती सरकाराक दिवपाक भाविकांचो न्हयकार

डॉ. कालिदास वायंगणकार हांच्या घरा पुजिल्ली श्रीविजयादुर्गा देवीची मुर्ती.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

झुवारी न्हंयेच्या पात्रांत सांपडिल्ली मुर्ती

वास्को: सांकवाळे झुवारी न्हंयेच्या पात्रांत सांपडिल्ली श्रीविजयादुर्गा देवीची प्राचीन मुर्ती सरकाराच्या ताब्यांत दिवपाक भाविकांनी न्हयकार दिला. मुर्ती ताब्यांत दिवपा संबंदीची नोटीस ताकतिकेन फाटीं घेवची अशी मागणी केल्या. सद्या मुर्ती सांकवाळचे डॉ. कालिदास वायंगणकार हांच्या घरांत विधीवत दवरल्या. ताका लागून पुरातत्व खात्याक ते मुर्ती संबंदी जी कितें तपासणी करपाची आसत ती तांणी डॉ. वायंगणकार हांच्या घरा येवन करची अशी विनंती केल्या.

मुरगांवचे उपजिल्होधिकारी कचेरेन सदर मुर्ती 24 वरां भितर पुरातत्व खात्या कडेन सोंपोवची अशा अशायाचें निर्देश पत्र 24 मे दिसा दिल्लें. ताका लागून भाविकां मदीं निरशेणी पातळ्ळ्या. मुर्ती व्हरपाक विरोध करपा खातीर थंय भावीक एकठांय जाल्ले. ताका लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जावचो न्हय हे खातीर पुलीस बंदोबस्त दवरला.

हिंदू रक्षा महाआघाडीचे राज्य निमंत्रक सुभाष वेलिंगकार, राष्ट्रीय बजरंग दलाचे राज्य अध्यक्ष नितीन फळदेसाय, भारत माती की जय संघाच्या धर्मजागरण प्रकोष्टाचे प्रतिनिधी राजेंद्र वेलिंगकार, करणी सेनेचे गोंय मुखेली संतोषसिंह राजपूत आनी हेरांनी डॉ. वायंगणकार हांच्या घरा भेट दिवन देवीचें दर्शन घेतलें.

ह्या वेळार थंयचे परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. श्रीविजयादुर्गा देवीच्या मुर्तीचे श्रीक्षेत्र शंखावलीत रितसर प्रतिष्ठापना करपा विशींचें विचारविनिमय केलें. तशेंच ते नोटिसी संबंदी चर्चा केली. ही नोटीस म्हणल्यार हिंदू धर्म भावना आनी हिंदू श्रद्धा, आस्था हातूंत केल्लो हस्तक्षेप आसा. ते खातीर ही नोटीस ताकतिकेन फाटीं घेवची अशी मागणी केल्या.

फाटलीं 10 वर्सां पुरातत्व खात्यान प्राचीन देवळाच्या संरक्षीत वारसो थळ सुवातेंत बाह्य शक्तींक हस्तक्षेप कसो करूंक दिलो. थंयचो वारसो अवशेश, देवळाची प्राचीन तळी, विशाल वटवृक्ष कशे नश्ट केले हाचे पुरावे उपलब्ध आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. आतां साक्षात देवीच प्रकट जाल्या असो भाविकांचो विस्वास आसा. सरकारान हिंदू धर्म भावनेंत हस्तक्षेप करचो न्हय अशी मागणी केल्या.

मजगतीं, डॉ. वायंगणकार हांणी उपजिल्होधिकारी कचेरेच्या पत्राक 26 वेर जाप दिल्या. तांणी ह्या पत्रांत प्राचीन श्रीविजयादुर्गा मंदिरा संबंदी तशेंच उपरांतच्या घडामोडीचो थोडे भितर नियाळ घेतला. मुर्तीची जी तपासणी करपाची आसा ती आपल्या घरा करची. ती मुर्ती व्हरपा संबंदी निर्देश दिवप हें पूर्णपणान चुकीचें आसा अशें स्पश्ट केलें.

तशेंच जीं देवळां पुर्तुगेजांनी नश्ट केल्लीं, ते संबंदीची म्हायती गोंय सरकारान मागयिल्ली. ते संबंदी आपणें हाचे पयलींच अर्ज केला. आतां मुर्ती सांपडिल्ल्यान आमच्या दाव्याक पुश्टी मेळ्ळ्या अशें स्पश्ट केलें.