श्रीलंकेक डावान जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दावखुरो स्पिनर प्रभात जयसुर्याच्या जबरदस्त प्रदर्शनाच्या नेटार श्रीलंकेन दुसरी टॅस्टींत ऑस्ट्रेलिया पंगडाक डाव आनी 39 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता सयत श्रीलंकेन दोन टॅस्टींचे माळेंत 1-1 अशी बरोबरी सादली.

श्रीलंका पंगडान पयले खेपे टॅस्ट मॅचींत ऑस्ट्रेलियेक डावाच्या फरकान हारयलो. राजकी आनी अर्थीक अस्थिरतायेंतल्यान वचपी श्रीलंके खातीर ही व्हड थाकाय दिवपी खबर आसा.

श्रीलंकेचे राष्ट्रपती देशांत आसा काय ना हें कोणांकूच खबर ना. देशांतली म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. देशांतली म्हारगाय हिसबा भायर पावल्या. अशे परिस्थितींत थंयच्या क्रिकेट खेळगड्यांनी आपल्या देशांतल्या लोकांक कांय खीण उपलब्ध करून दिल्यात.

ऑस्ट्रेलियेन पयल्या डावांत 364 धांवड्यो केल्ल्यो. हाका जाप दितना श्रीलंकेन दिनेश चंदीमलाच्या (206) दोट्टी शेंकड्याचे मजतीन 554 धांवड्यो केल्यो. ऑस्ट्रेलियेचो दुसरो डाव फक्त 151 धांवड्यांचेर सोंपलो. प्रभात जयसुर्यान 59 धांवड्यो दीत 6 विकेटी घेतल्यो. पयल्या डावांतूय ताणें 6 विकेटी घेतिल्ल्यो.

दुसऱ्या डावांत ऑस्ट्रेलियेचो एकूय बॅट्समन श्रीलंकेच्या स्पिनरांक तोंड दिवपाक शकलो ना. ऑस्ट्रेलियेच्या पांच बॅट्समनांक दोट्टी आंकडो लेगीत हुपपाक जमलो ना. मार्नस लाबशेनान सगल्यांत चड 32 धांवड्यो केल्यो. उस्मान ख्वाजान 29, डॅव्हीड वॉर्नरान 24 आनी कॅमरून ग्रीनान 23 धांवड्यो केल्यो. पयल्या डावांत शेंकडो मारपी स्टीव स्मिथाक खातें लेगीत उगडपाक जमूंक ना.

जयसुर्या पदार्पणाचे मॅचींत सगल्यांत चड घेवपी श्रीलंकेचो बॉलर थारलो. ताणें प्रवीण जयविक्रमाक फाटीं घालो. जयविक्रमान 2020-21त बांगलादेशा आडचे पदार्पणाचे मॅचींत 11 विकेटी घेतिल्ल्यो.

पदार्पणाचे मॅचींत सगल्यांत चड विकेटी घेवपाचो संवसारीक विक्रम भारताच्या नरेंद्र हिरवाणीच्या आनी ऑस्ट्रेलियेच्या बॉब मॅसीच्या नांवाचेर आसा. दोगांयनी पदार्पणाचे मॅचींत दरेकी 16 विकेटी घेतिल्ल्यो.