श्रीलंका 397, बांगलादेश बिनबाद 76

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्रीलंके आडचे टॅस्ट मॅचीच्या दुसऱ्या दिसा येजमान बांगलादेशान बिनबाद 76 धांवड्यो केल्यात. खेळ थांबलो त्या वेळार तमीम इक्बाल 35 आनी महमुदल हसन जॉय 31 धांवड्यांचेर खेळटालो. ते पयलीं श्रीलंकेचो पयलो डाव 397 धांवड्यांचेर सोंपलो.

श्रीलंकेन पयल्या दिसा 4 बाद 258 धांवड्यो केल्ल्यो. काल 114 धांवड्यां वयल्यान मुखार बॅटींग करपी अॅंजेलो मॅथ्यूज 199 धांवड्यांचेर बाद जालो. ताचे खेरीत दिनेश चंदीमलान 66 धांवड्यांचें योगदान दिलें.

मॅचीचो दुसरो दीस मॅथ्यूज आनी बांगलादेशाचो स्पिनर नईम हसन हाणें गाजयलो. नईमान वट्ट स विकेटी घेतल्यो. शाकिब अल हसनान तीन बॅट्समनांक तंबूंत धाडले. श्रीलंकेन पांचवी विकेट 319 धांवड्यांचेर वगडायिल्ली. ते उपरांत मॅथ्यूजान एक बाजू सांबाळून धरली. पूण, दुसरे वटेच्यान विकेटी पडत गेल्यो. तो सगल्यांत निमाणो बाद जालो.