श्रीया नायक देसायान मेळयली इकराव्या वर्सा ‘गीताव्रती’ उपाधी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः साखळे गृहनिर्मणी वसणुकेंत रावपी श्रीया विशालकुमार नायक देसाय हिणे पिरायेच्या इकराव्या वर्सा भगवद्गितेंतले 18 अध्याय पाठ करून तातूंत विशेश श्रेणींतली ‘गीताव्रती’ ही उपाधी मेळयल्या. तें कारापूर-साखळे हांगच्या केशव बळीराम हेडगेवार विद्या मंदिरांत 6वे यत्तेंते शिकता. स्वामी गोविंदेवगिरी म्हाराज गीता परिवारा वतीन कोरोना तेपार तिणे ऑनलायन पद्दतीन गीतेचे धडे घेतले.
चार स्तरांची परीक्षा तें पास जालें. पयल्या स्तरांत 3 अध्याय, दुसऱ्या स्तरांत 6, तिसऱ्या स्तरांत 12 आनी चवथ्या स्तरांत ताणे 18 अध्याय पुराय केले. हे परीक्षेंत ऑनलायन पद्दतीन खंयच्याय अध्यायाची आठ अक्षरां सांगतात. ताच्या आदारान फुडले दोन श्लोक व्हिडिओ कॉलाचेर म्हणचे पडटात. परिक्षक सांगतात ते त्या अध्यायांतले 8 श्लोक म्हणून दाखोवचे पडटात.
कोरोना लॉकडावन काळांत ऑनलायन पद्दतीन गीता परिवारा वतीन सकाळीं 6 ते रातीं 10 मेरेन फुटक प्रशिक्षण दिल्लें. श्रीयाची नांव नोंदणी जाल्ली तेन्ना ताचो नंबर 6302 आशिल्लो. हे परिक्षे खातीर 3 लाखां परस चड जाणांनी नांव नोंदणी केल्ली. श्रीयाक संस्कृत भाशेची आवड आसा. तें संस्कृतांतल्यान उलोवपाक शकता. संस्कृताचे प्रशिक्षक दयानंद नायक हांणी ताचे गुण पळोवन ताका उर्बां दिलीं. ते उपरांत ताची आजी सुनंदा भटगांवकार, आजो दुर्गादास, बापूय विशालकुमार वामन नायक देसाय, आवय स्वाती नायक देसास आनी शिक्षकांनी प्रोत्साहन दिलें.