श्रीमती ताराबाई दळवी विद्यालयाची भोंवडी म्हादय न्हंय वाठारांत

म्हादय न्हंय वाठारांत आयोजीत भोंवडेंत वांटेकार जाल्ले शिक्षक आनी विद्यार्थी. श्रीमती ताराबाई दळवी विद्यालयाची भोंवडी म्हादय न्हंय वाठारांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केरी-सत्तरी: शिक्षणीक भोंवडेंतल्यान विद्यार्थ्यांक तांच्या पुस्तकांत कितें आसा तें प्रत्यक्षांत पळोवपाक मेळटा. विद्यार्थ्यांक ह्या भोंवडेंतल्यान इतिहासीक सुवाती, किल्ले, दर्यादेगो, देवळां, पर्यावरणीय सुवातो अशा जायत्या गजालींचो अणभव घेवंक मेळटा. तांकां प्रत्यक्षांत दायज थळां विशीं म्हायती मेळटा.

अंदूं भामय-पाळी हांगच्या श्रीमती ताराबाई दळवी विद्यालयान आपली शिक्षणीक भोंवडी म्हादय न्हंयच्या वाठारांत आयोजीत केल्ली.  

सगळ्यांत पयलीं विद्यार्थ्यांक गोंयांतल्या तिसर्‍या उंचायेच्या वाघेरी दोंगरांतल्यान येवपी आनी वागांचे अस्तित्व सिध्द करपी झर्में न्हंयचे देगेर म्हाऊस  हांगचीं फातरांचीं चित्रां दाखयलीं. इतिहासीक संचयाची जाणविकाय विद्यार्थ्यांक जाली. 

तिसवाडेंच्या करमळेचो ब्रह्मदेव सत्तरींत चांदीवडे गांवांत येवन ह्या गांवांक ब्रह्मकरमळी नांव पडिल्ल्याचें आयकून विद्यार्थ्यांक अजाप जालें. ह्या वेळार दोळे दिपकावपी ब्रह्मदेवाचे मुर्तीचें तांणी दर्शन घेतलें. 

फुडें म्हादाय अभयारण्याच्या ‘अर्थ केंद्राक’ भेट दिवन रानवटी जनावरांची रावपाची सुवात, तांची हालचाल, रानवटी जनावरांची गणना, रावपाची सुवात आनी रानवटी जनावरांची म्हायती मेळ्ळी. थंयच्यान विद्यार्थ्यांक धर्तरेचेर सगळ्यांत पोरणें रान ’मिरिस्टिका स्वॅम्प वेजिटेशन’ दाखयलें. उदक पियेवन ताका जमनींतल्यान उत्पन्न जावपी झर्‍यांची म्हायती ह्या वेळार मेळ्ळी.

सोनाळ हांगाची इतिहासीक ‘म्होंवाचो गुणो’ आनी तळ नाशिल्ली म्हादय न्हंयचें रूप विद्यार्थ्यांनी पळयलें. दिपाजी राणे हांणी पोर्तुगेजां आड केल्लो बंड आनी म्होवाच्या गुणाचो आलाशिरो विद्यार्थ्यांक नदरेक पडलो. म्हादयचे देगेर जेवणाचो आस्वाद घेवन विद्यार्थ्यांनी शिक्षणीक भोंवडेची उमेद घेतली.

ह्या वेळार विद्यार्थ्यां वांगडा विद्यालयाचे मुख्याध्यापक रुपेश कामत, भोंवडी मुखेली विठ्ठल शेळके, शिक्षिका रचिता हजारे, शिल्पा पै, उमा सावंत, सौरभी परब, तृप्ती मापारी, गौतमी दळवी, दक्षता वर्दे, प्रियानंद सुर्लकार, शिक्षकेत्तर कर्मचारी गोकुळदास गांवस, रेणुका दळवी, अभय नायक, सर्वेश वळवयकार, रुचिता जल्मी आनी विद्यार्थी व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले.