शेळ मेळावलीचो पूल कोसळपाचे धडेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लोखंड कळमेलें; थळाव्यांचो संपर्क तुटपाची शक्यताय

वाळपय: फाटल्या वर्सा उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान पैकूळचो पूल व्हांवन गेल्लो. ह्या पुलाचें बांदकाम अजून लेगीत पुराय जाल्लें ना. अशें आसतनाच अंदूं पावसाचे सुरवातेकूच शेळ मेळावली हांगासरलो सांकववजा पूल कोसळपाचे स्थितींत आसा. सद्या तरी पुलाची परिस्थिती बिकट जाल्या. हो पूल कोसळ्ळ्यार शेळ मेळावली, धडा, साकोड्डें बी वाठारांतल्या गांवांचो गुळेली मार्गाचो संपर्क पुरायपणान तुटपाची शक्यताय आसा. तशें जाल्यार ह्या गांवांतल्या लोकां मुखार समस्या निर्माण जातली.

शेळ मेळावलीचो पूल खूब पोरणो जाला. ह्या पुलाची अवस्था सद्या तरी घातक जाल्या. पुलाचें लोखंड पुरायपणान कळमेलां. हो पूल येरादारी खातीर घातक जाला. आयतारा आयिल्ल्या पावसाक लागून पुलाचे कठडे कोसळ्ळ्यात. मुखेल रस्त्यार वेरो गेल्यात. हाका लागून हो पूल खंयच्याय खिणाक कोसळपाची शक्यताय आसा. ह्या पुलाचें नव्यान बांदकाम करचें अशी मागणी हाचे पयलीं केल्ली. पूण भौशीक बांदकाम खात्यान हाचे कडेन आडनदर केली. हाका लागून हो पूल केन्नाय कोसळूंक शकता अशी म्हायती थळाव्या लोकांनी दिली.

पुलाची सद्याची स्थिती पळयल्यार पुलाचें काँक्रीट कोसळूंक लागलां. सद्या तरी कळमेल्लें लोखंड स्पश्टपणान दिसूंक लागलां. हाका लागून ह्या पुलार येरादारी करप घातक जालां. हो पूल कोसळ्ळ्यार शेळ मेळावली गांवां बरोबर धडा, साकोड्डें बी वाठारांतल्या लोकांचेर समस्या निर्माण जावंक शकता.

सद्या पावस सुरू जाला. ताका लागून हो पूल कोसळ्ळ्यार खूबशा समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. संबंदीत खात्यान ह्या पुला कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवचें अशी मागणी वाठारांतल्या लोकांनी केल्या.