शेनवारा योगराज ‘स्वरयोगी’ कार्यावळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः पं.योगराज नायक बोरकार  हांका आर्गां म्हणून योगराज नायक प्रतिश्ठाना वतीन शेनवार 14 मेक पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत सांजे 4  ते रातीं 8 मेरेन ‘स्वरयोगी’ ही सांगितीक कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या वेळार योगराज हांच्या वयले म्हायतीपटाचें लोकार्पण करतले. योगराज प्रतिश्ठानाची अध्यक्ष आनी योगराज नायक बोरकार हांची भयण तशेंच नामनेची शास्त्रीय गायिका प्रचला आमोणकार हांणी एका पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली.
ह्या वेळार प्रतिश्ठानाचे उपाध्यक्ष सुरजीत थळी, भांडारी प्रशांती तळपणकार, कार्यकारी वांगडी पूनम बुधोळकार (योगराज हांची धाकली भयण) आनी योगराज हांचो चलो कार्तिक नायक हाजीर आशिल्लो. संवसारीक नामनेचो मुरली वादक पं. रोणू मुझुमदार हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून जाल्यार पद्मश्री विनायक खेडेकार मुखेल वक्ते आनी आयएमबीचो अध्यक्ष दशरथ परब मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर रावतले.
योगराजाची साधना, सतारीचेर प्रभुत्व मेळोवपा खातीर ताणे घेतिल्ले कश्ट आनी ताची हेर तासां लोकां सामकार येवची म्हणून म्हायतीपट तयार केला. आपले साधनेन थोड्या वेळांत आकाशवाणीची सगल्यात व्हडली श्रेणी मेळोवपी योगराज गोंयचो पयलो सतारवादक आशिल्लो अशें पूनम बुधोळकार हिणे सांगलें. योगराजान पंडित ही उपाधी अधिकृतपणान मेळयल्ली. कुशळ संगीतकार म्हणून ताची नामना आशिल्लीं. सुरजीत थळी आनी योगराजान
‘शांती’ या फ्युजन बँडची निर्मणी करून आंतरराष्ट्रीय मळार ताची योग्यताय दाखोवन दिल्ली अशें तिणे सांगलें.
स्वरयोगी कार्यावळींत योगराजाचे शिश्य सदानंद आमोणकार आनी हरी शर्मा हांचें सतारवादन जातलें. ताकां डॉ उदय कुलकर्णी तबलें साध करतले. उपरांत लक्ष्मीकांत खांडेकार सुब्रम्हण्यम हेगड आनी पूनम वुधोळकार हांचे सतारवादन जातलें. प्रचला आमोणकार हांचे गायन जातलें. ताका किशोर पांडे तबल्यार आनी दत्तराज सुर्लकार संवादिनीचेर साथ करतले. शांती फ्युजन कार्यावळींत निखिल जोशी, एल्विस लोबो, सेर्जी गुदिन्हो, विष्णू शिरोडकर, प्रशांत महाले, साईश देशपांडे, सांतान कारवाल्लो हे कलाकार वांटेकार जातले.