शेतकारांनी सैमीक शेतीक प्राधान्य दिवचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री: राजभवनांत दरबार हॉलांत जाली कार्यावळ

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : राज्यांतल्या चडांत चड शेतकारांनी सैमीक पद्दतीन शेती करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय आनी चडांत चड शेती उत्पन्न घेवपाक जाय. उत्पन्न वाडल्यार ताची मागणीय वाडटली. ते खातीर सरकारा वतीन शेतकारांक सगल्या तरांचें सहकार्य मेळटलें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
कृशी खात्या वतीन ‘सैमीक शेती’ ह्या विशयाचेर दोनापावला राजभवनांतल्या दरबार सभाघरांत आयोजीत कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. कार्यावळीचें उक्तावण गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी हांचें हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार गोंयचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोरवां सांबाळ खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकार, मुख्य सचीव पुनीत कुमार गोयल आनी कृशी खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
सध्या फलोत्पादन म्हामंडळ गोंयच्या शेतकारांनी उत्पन्न घेतिल्ल्यो सगल्या प्रकाराच्यो भाजयो विकत्यो घेता. आझादी का अमृत महोत्सव मनयतना आमी कृशी क्षेत्रांत प्रगती करप गरजेचें, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
सरकारा कडल्यान शेतकारां खातीर विवीध येवजण्यो आसात. ह्या येवजण्यांचो लाव शेतकारांनी घेवचो. तशेंच पंचायतींचेर स्वयंपूर्ण इश्ट, कृशी इश्ट आसात. हांचे कडल्यान शेतकारांनी म्हायती घेवची, अशेंय तांणी सांगलें.
ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या हस्तुकीं शेतकारांचो भोवमान जालो.

सैमीक शेतीक म्हत्व दिल्यार निरोगी जीण जगप शक्यः आचार्य देवव्रतजी
देशांतले शेतकार खऱ्या अर्थान समृद्ध जावपाक जाय जाल्यार तांणी रासायनीक शेती बंद करून सैमीक पद्दतीन शेतीक प्राधान्य दिवपाक जाय. शेती खातीर लागपी रासायनीक सारें मोट्या प्रमाणांत परदेशांतल्यान आयात करतात. ह्या रासायनीक शेतीक लागून सैमीक उदकाचे स्रोत दुशीत जाल्यात. सैमीक शेतीक म्हत्व दिल्यार आमी निरोगी जीण जगपाक शकतात. तशेंच आमकां सैमीक उत्पादनां मेळपाक शकतात. गुजरातांत तशेंच हरियाणांत आपूण शेतकारांक सैमीक पद्दतीन शेती करपाक भाग पाडला. देशी गायांच्या शेणा पसून प्राकृतीक सारें मेळटा. हीच खरी परंपरीक शेती आसा, अशें गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी हांणी सांगलें.