शेतकारांची बसका जावचे पयलींच आयआयटी समर्थकांनी उडयली बंद

शेतकार आनी आयआयटी समर्थकां मदीं बाचाबाची सुरू आसतना.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रकल्पाक विरोध ना, फक्त सुवात बदलात : शेतकारांचें म्हणणें

सांगें : आयआयटी म्हणल्यार कितें? सर्वेक्षण केल्ली सुवात सोडून ती दुसरे सुवातेर व्हरची? ह्या विशयांचेर सगल्यांचें विचार आयकून घेवपाक शेतकारांनी काल (आयतारा) श्रीसन प्लाझा सभाघरांत बसकेचें आयोजन केल्लें. पूण, ती सुरू जातनाच आयआयटी समर्थकांनी व्हडलो बोवाळ घालून ती बंद उडयली. सभाघरांत तणाव वाडिल्ल्यान पुलिसांक आपोवचें पडलें.

आयआयटी सांग्यार जावची हे खातीर भासाभास करपाक हालींच ह्याच सभाघरांत खास बसका आपयिल्ली. थळावे लोकप्रतिनिधी, मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले ते बसकेंत 95 टक्के लोकांनी आयआयटीक येवकार दिला, अशें चित्र तयार जाल्लें. कोणाच्यो जमनी गेल्यार आपूण लुकसाण भरपाय दितलों, अशेंय ते बसकेंत लोकप्रतिनिधींनी जाहीर केल्लें.

ते बसकेंत विचार मांडपाक शेतकार उणे पडले. तेच खातीर तांणी कालचे बसकेचें आयोजन केल्लें. पूण, ती सुरू जातनाच बंद उडोवपाची घडणूक घडली. सुरवेकूच ‘आमकां जाय, आमकां जाय, आयआयटी आमकां जाय’ हे घोशणेन अख्खें सभाघर दुमदुमलें.

आयोजकांच्या म्हणण्या प्रमाण, ही बसका आयआयटी विरोधांत नाशिल्लीच. तांचें म्हणणें, आयआयटी सांग्यारूच जावची, मात दुसरे सुवातेर. पूण, माचयेर बशिल्ल्या मानेस्तांनी विचार मांडपाक तोंड उक्तें करचे पयलींच आयआयटी समर्थकांचो चोंबो धांवून माचयेर गेलो आनी बसका बंद उडयली. हो इतलो बोवाळ चलतना उपअधिक्षक निलेश राणे आनी तांच्या पंगडान सामकी मवाळ भुमिका घेतिल्ल्यान दोनूय गटा मदली बाचाबाची वाडली. निमाणें उपअधिक्षक निलेश राणे हांणी बसका मुखार व्हरपाक दिली ना. सभाघरांत जाल्लीं झगडीं रस्त्यार पावली. धक्काबुक्कीय जाली. ह्या प्रकाराक लागून सध्या सांग्यार तणावाचें वातावरण आसा.

सांग्या वेली लोकशाय सोंपली : मॅश्यू डिकाॅस्टा

आयआयटी म्हणल्यार कितें हें पटोवन दिवपा खातीर काल शेतकारांची बसका आपयिल्ली. आयआयटी नाका अशें एकल्यान पसून म्हणूंक ना. सुरू जावचे पयलींच बसका उध्वस्त करपी कोण, कोणाचें मनीस हें सगल्यांक खबर आसा. सांग्यार लोकशाय उरल्या? ती सोंपली. आयज सांग्यार बसका घेवंक मेळना, कितें उलोवंक मेळना, आपली बाजूय मांडूंक मेळना. आयज सांग्यार शांतिकाय पेड्डेर जाल्या. लोकांक विनवणी आसा आतां तरी जागे जायात, नाजाल्यार सांगें हाता भायर वतलें अशी प्रतिक्रिया सांगेंचे नगरसेवक मॅश्यू डिकॉस्टान दिल्या.