शेणिल्लो भुरगो पालकाचे सुवादीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापश्यां आझिलो हॉस्पिटलांचे पार्किंग सुवातेंत मेळिल्ल्या एका भुरग्यांक गोंय मानव संसाधन उदरगत म्हामंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांनी ताच्या पालकांक सोदून तांचे सुवादीन करून सुरक्षा रक्षकांनी आपल्या प्रामाणीकपणाची परत एक फावट गवाय दिली. ही घडणूक मंगळारा सकाळीं 11.30 सुमाराक जाली.
सुमार तीन वर्सांचो भुरगो सुरक्षा रक्षक नवनाथ गांवस हाका हॉस्पिटलाच्या पार्किंग सुवातेंत फिरतना दिसलो. ताच्या वांगडा कोणूच ना हें पळोवन गांवस हाका दुबाव आयलो. ताणे ताका ताब्यांत घेवन ताका आवय-बापूय खंय आसात. खंयच्यान आयल्यान अशें विचारलें मात ताका कांय खबर नाशिल्लें. गांवस हाणे ही गजाल साहाय्क पर्यवेक्षक महादेव आनी पर्यवेक्षक लक्ष्मीधर हांच्या कानार घातली. उपरांत भुरग्याक घेवन ते ज्येश्ठ सुरक्षा अधिकारी विजय गांवस हाचे लागीं गेले.
गांवस हाणे हॉस्पिटलाचो जनसंपर्क अधिकारी आनी थंय बंदोवस्ताक आशिल्ल्या पुलिसां कडेन संपर्क सादलो. उपरांत भुरगो मेळ्ळा ही म्हायती सगले ओपीडी आनी वॉर्डांत ध्वनी यंत्रणे वरवीं कळयली. सुमार 30 मिनटांनी एक जोडपें ताणे सरीं आयलें. वळख पटयले उपरांत भुरग्याक आवय- बापायचे सुवादीन केलें.