शेटयेवाडा धुळेर राष्ट्रोळी देवस्थानाचो वर्धापन दीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
म्हापशेंः शेट्येवाडो- धुळेर म्हापशें हांगच्या श्री देव राष्ट्रोळी देवस्थानाचो मूर्ती प्रतिश्ठापनेचो 15वो वर्धापन दीस आयतार 8 आनी सोमार 9 मेक मनयतले. आयतारा सकाळीं 9.30 वरांचेर येजनाम वीरेंद्र चंद्रकांत मयेका आनी देवस्थान समिती वांगड्या वतीन लघुरुद्र स्वाहाकार, दनपरां 12.30 वरांचेर आरत्यो आनी म्हाप्रसाद जातलो. सांजे 6.30 वरांचेर सुवासिनी वतीन दीप ओवाळणी कार्यावळ आनी रातीं 8 वरांचेर श्री राष्ट्रोळी ब्राम्हण देवस्थान प्रासादिक संस्थान वतीन रायगडाला जेव्हा जाग येते ह्या नाटकाचो प्रयोग जातलो.
 सोमार 9 मेक सकाळीं 9.30 वरांचेर बाबल आत्माराम धारगळकार हांच्या येजमानके खाला श्रीचे उत्सव मूर्तीचेर अभिषेक, 10 तें 12.30 मजगती भाविकां कडल्यान अभिषेक उपरांत आरत्यो. साजे 4 वरांचेर अभिषेक मूर्तीची शेट्येवाडो आनी धुळेर वाठारांत प्रदक्षणा मिरवणूक काडटकूच उत्सवाचो समारोप जातलो.