शुभांगी वायंगणकार हांचो म्हापशें नगराध्यक्षपदाचो राजिनामो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंच्यो नगराध्यक्षा शुभांगी वायंगणकार हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. बुधवारा दनपारां पालिका संचालका कडेन तांणी आपल्या राजिनाम्याचें पत्र सादर केलां.

फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन पालिकेच्या सत्ताधारी गटांत नगराध्यक्षांचे कार्यपद्दती वयल्यान मतभेद निर्माण जाल्ले. कोणाकूच विस्वासांत घेनासतना निर्णय घेवपाच्या तांच्या प्रकाराक लागून सत्ताधारी पालिका मंडळ गट, आमदार आनी भाजप फुडाऱ्यांची निरशेणी वायंगणकार हांणी ओडून घेतिल्ली.

पदाचो राजिनामो दिवचो वा अविस्वास थारावाक सामकार वचचे अशी सुचोवणी पक्ष फुडाऱ्यांनी वायंगणकार हांकां दिल्ली. हे खातीर सत्ताधारी गटांतल्या 13 नगरसेवकांनी नगराध्यक्षां आड अविस्वास थाराव हाडपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली.

पूण निमाणें वायंगणकार हांणी नगराध्यक्षपदाचो राजिनामो दिवपाची तयारी दाखयली. देव बोडगेश्वर जात्रोत्सवांतली पालिकेची सत्यनारायणाची पुजा जाले उपरांत राजिनामो दिवपाची हमी तांणी वांगडी नगरसेवक तशेंच पक्ष फुडाऱ्यांक दिल्ली. ते प्रमाण आपलो राजिनामो दिलाे.

तशेंच पालिकेचेर सत्ता स्थापने वेळार सत्ताधारी गटांत नगराध्यक्षपद आनी उपनगराध्यक्षपद विभागून घेवपाचें थारिल्लें. हो एका वर्साचो कार्यकाळ फाटल्या जून 2022 वर्सा सोंपिल्लो. ताका लागून फाटले स-सात म्हयने पालिका मंडळांत बदलाचें वारें व्हांवतालें.

मजगतीं, फाटल्या 27 मे 2021 दिसा विद्यमान पालिका मंडळाचे नगराध्यक्षपद शुभांगी वायंगणकार हांचे कडेन दिल्लें. सत्ताधारी भाजप गटाक पालिका वेंचणुकेंत स्पश्ट भोवमत मेळूंक नाशिल्लें. ताका लागून विरोधी पॅनलांतल्यान शुभांगी वायंगणकार हांचे सयत चार नगरसेवकांक आपले भितर आस्पावीत करून घेवन पालिकेचेर सत्ता स्थापन केल्ली.