शुटिंगे खातीर रशियन चित्रपटांचो गोंयचेर दोळो

मॉस्कोंत जाल्ल्या ट्रॅव्हल मेळ्यांत गोवा पॅव्हिलियनाक भेट दितना मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : रशियांतले चित्रपट निर्माते तशेंच चित्रपट संबंदीत उद्देजक गोंयांत चित्रपटांचे शुटींग करपाक इत्सूक आसात. मॉस्को जाल्ल्या ट्रॅवल अॅण्ड टुरिजम मेळ्यात रशियन चित्रपट निर्मात्यांची पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. सैमान सोबीत आशिल्ल्या गोंयांत चित्रपटांचे शुटींग करपाक रशियन चित्रपट उद्देजक इत्सूक आसात. हाका लागून गोंयांत बेगिनूच रशियन चित्रपटांचे शुटींग सुरू जालें जाल्यार अजापीत जावपाचें कारण ना.

मॉस्को इंटरनॅशनल ट्रॅवल अॅण्ड टुरिजम मेळो (एमआयटीटी) हालींच मॉस्को हांगा जालो. तीन दिसांच्या ह्या मेळ्यात गोंय पर्यटन वांटेकार जाल्लें. ह्या मेळ्यात निमाण्या दिसा रशियन चित्रपट उद्देजक आनी गोंय पर्यटन खात्याच्या प्रतिनिधीं मदीं चर्चा जाली. ह्या वेळार चित्रपट शुटिंगेचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती पर्यटन खात्यान पत्रकांत दिल्या.

पर्यटनाचेर बऱ्योच बसका जाल्यो. पर्यटन खात्याचे प्रतिनिधी सगल्या बसकांक हाजीर आशिल्ले. गोंयांत रशियांतले पर्यटक भेटी दितात. रशियन पर्यटकांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा. एमआयटीटी मेळ्यात गोवा पॅव्हिलियन फांटो आशिल्लो. हाका विदेशी टूर ऑपरेटर तशेंच कन्सलटंटांनी भेट दिली.

पर्यटन वाडपाक चित्रपटांचो लेगीत हातभार गरजेचो आसता. गोंयांत हाचे पयली खूबशा चित्रपटांचें शुटींग जालां. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे गोंय हे कायमस्वरुपी केंद्र आसा. चित्रपट उद्देगाक चालना दिवपाचें गोंय सरकाराचे यत्न आसात. हे फाटभुंयेर आतां रशियन चित्रपट निर्मात्यांनी गोंयांत चित्रीकरण करपाची इत्सा उक्तायल्या. केआयटी फिल्म स्टुडियो, गॅजप्रोम कंपनी, निर्मातो बॅगिरो सर्जी हांणी शुटिंगे विशीं चर्चा केली. मॉस्को टुरिजम मार्टात सांस्कृतीक कार्यावळी लेगीत जाल्यो.