शिवोले साधनसुविधा उपलब्ध करून दितले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशें / शिवोलीः येता त्या पांच वर्सांत शिवोली मतदारसंघांत कितल्योश्योच साधनसुविधा उपलब्ध करून दितले. ते खातीर लोकां कडल्यान सहकार्य अपेक्षीत आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी सांगलें.
मार्ना शिवोली पंचायत सभाघराचें उक्तावण करतकच ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार डिलायला लोबो, सरपंच शर्मिला वेर्णेकार, उपसरपंच विलियम फर्नांडीस, पंच मोनाली पेडणेकार, फ्रेडी फर्नांडीस, सिल्वेस्टर फर्नांडीस, फेरमिना फर्नांडीस, सडयेंचे आदले सरपंच निलेश वायंगणकार, पंच अॅन्थनी डिसोझा, फा. सुकूर मेंडिस, अॅड. रोशन चोडणकार आनी हेर हाजीर आसले.
हे पंचायतींत बायलां खातीर सभाघर ना. ह्या सभाघराचे दुसरे माळयेर कांय दिसां भितर एक सभाघर बांदून दितले. ते खातीर ग्रामसभाय घेतले. बायलांक विंगडविंगड तरेच्यो वस्तू तयार करपाचें प्रशिक्षण दितले. बायलांनी स्वता तयार केल्ल्यो वस्तू विकपा खातीर तांकां फावो अशी माचीय उपलब्ध करून दितले अशें लोबो हांणी सांगलें.
कांय दिसां आदीं दांडो हांगा नव्या मैदानाचें लोकार्पण केलां. चर्च मैदानाचें नुतनीकरण करपाचो यत्न आसतलो. हे विशीं वेवस्थापना कडेन चर्चा चालू आसा. सरकारी आदाराचेर निंबून रावनासतना थळाव्यांनी मजत केल्यार हांगाच्या मैदानार हरयाळी लावप सहज शक्य आसा अशेंय लोबो हांणी सांगलें.
शिवोली मतदारसंघांत थोड्याच दिसां भितर विंगडविंगड कामां पूर्ण करतले. हे आदींय विकासकामां चालीक लायतले अशें उतर आमदार डिलायला लोबो हांणी दिलें.
फा. सुकूर मेंडिस हांणी आमदार लोबो दांपत्यांची तोखणाय केली. सरपंच शर्मिला वेर्णेकार हांणी येवकार दिलो. पंच मोनाली पेडणेकार हांणी उपकार मानले.