शिवोले लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवोले, बातमीदार : शिवोले गळटी लागिल्लो चेंबर दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान लाखांनी लिटर उदकाचो इबाड जाला. शिवोले मदलेंभाटांत मसंडभूंये लागसार हो उदकाचो चेंबर आसा.
तो इबाडिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत उदकाचो इबाड जाला. उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवून लागसारच्या शेतांनी भरता. हें फाटल्या कांय दिसां सावन चालूच आसा. हांगा उदकाचो उणाव जाणवतूच आसता. अशें आसुनूय उदक वाटावपाचें सोडून उदका पुरवण खात्या वतीन अशे तरेन उदकाचो इबाड जाता, ताका लागून नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. हे समस्येचेर बेगीन उपाय करपाची मागणी थळावे करतात. हे घडणुके विशीं थळावी पंचायत, उदका पुरवण विभाग कशें कळूंक ना, हे विशीं लोकांनी अजाप उक्तायलां.