शिवोले झाड पडून वीज पुरवण खंडीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दळा कडेन झाड कापपी तज्ञ लोकांची गरज

विधानसभेंत उपस्थीत करतली प्रस्न: डिलायला लोबो

म्हापशें: शिवोले किर्ती विद्यालयाची वापर नाशिल्ली आनी जीर्ण जाल्ले पोरणे इमारतीचेर आंब्याचें झाड पडलें. हातूंत वीज वाहिन्यां सयत विजेचे खांब पडले. हाका लागून वाठारांत वीज पुरवण खंडीत जाली. रातीं उसरां वीज कर्मचाऱ्यांनी वीज पुरवण सुरळीत केली.

ही घडणूक बुधवारा सांजवेळा 5.15 वरांच्या सुमाराक घडली. किर्ती विद्यालया कुशीक पोरणें आंब्याचें झाड वीज वाहिन्या सयत शाळेचे पोरणे इमारतीचेर पडलें. घडणुकेची म्हायती मेळटकूच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार दाखल जाले.

झाड पडिल्ली इमारतीचो वापर जायनाशिल्ल्यान ती जीर्ण जावन मोडपाक आयल्या. ताका लागून हें झाड कापता आसतना इमारत कोसळपाची भिरांत उक्तावन हें झाड कापपा खातीर तज्ञ लोकांची गरज आशिल्ल्याचें जवानांनी सांगलें.

उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झाड कापपाक असमर्थताय दाखयली. ही म्हायती मेळटकूच आमदार डिलायला लोबो हांणी आदले सरपंच आनी पंच वांगड्यां सयत घडणूक थळाक भेट दिली. दळाचे अधिकारी बॉस्को फेर्रांव हांणी परिस्थितीची म्हायती आमदार लोबो आनी थळाव्यांक दिली.

जो मेरेन झाड कापनात तो मेरेन वीज कर्मचाऱ्यांक वीज पुरवण सुरळीत करप शक्य नाशिल्लें. कारण झाडा पोंदा वीज वाहिन्यो आशिल्ल्यो. रातीं उसरां वीज कर्मचाऱ्यांनी ह्यो वीज वाहिन्यो कापून आनी तुटिल्ले सुवातेर नवे खांब घालून वीज पुरवण सुरळीत केली.

उजो पालोवपी दळा कडेन झाड कापपी तज्ञ नाशिल्ले खातीर तांणी निरशेणी उक्तायली. आपत्कालीन विभागा कडन तज्ञ लोकां सयत आधुनीक यंत्र सामुग्री आसूंक जाय. आपूण पंच, सरपंच आसतना अशीच समस्या उप्राशिल्ली. येता ते विधानसभा अधिवेशनांत हो प्रस्न उपस्थीत करून दळा कडेन तज्ञ लोकांचो आस्पाव करचो वा तांकां प्रशिक्षण दिवचें अशी मागणी आपूण करतली अशें आमदार डिलायला लोबो हांणी सांगलें.

आमकां कॉल आयले उपरांत आमी रोखडेच घडणूक सुवातेर पावले. झाड कोसळिल्ली इमारत जीर्ण आसा. हें झाड कापता आसतना आमचे जवान जखमी जावपाची शक्यताय आशिल्ली. ताका लागून तज्ञ लोकां वतीन झाड कापपाची सुचोवणी आमकां करची पडली अशें म्हापशें उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी बॉस्को फेर्रांव हांणी सांगलें.