शिवोले गुरू पुनव उत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
शिवोलेः श्री समर्थ रामदास सेवा भक्ती मंडल, समर्थ मठ तीन माड कुचेली सडयें शिवोले हांगा गुरू पुनव उत्सवा निमतान तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन केलां. बुधवार 13 जुलयाक सकाळी धर्मीक विधी, पूजा आनी गुरू खाडीलकार समाधीचेर अभिषेक पूजा आनी गुरु पाद्यपूजा जातलीं.
सकाळीं 9 वरांचेर द्रौपदी गणेश गावेकर हांच्या येजमानके खाला लघुरुद्र आनी अभिषेक, सांप्रदायीक उपासना, सकाळीं 11 वरांचेर शाम मांद्रेकार आनी उद्देश पेडणेकार हांचे वतीन राम नाम गजर, दनपारां 12 वरांचेर विष्णूबुवा शेटगांवकार हांचें प्रवचन आनी उपरांत म्हाप्रसाद जातलो. सांजे 7 वरांचेर भजनाची कार्यावळ जातली.