शिवोले उडा बीज मैदानाचें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
शिवोलेः शिवोले म्तदरारसंघांत दांडो- शिवोले हांगच्या बीज मैदानाचें उक्तावण कळंगुटेचो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांचे हस्तुकीं केलें. ह्या वेळार शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो, मारना-शिवोलेची सरपच शर्मिला वेर्णेकार, उपसरपंच विल्यम फर्नाडींस, पंच वांगडी सोनाली आगरवाडेकार, सिल्वेस्टर फर्नांडीस, फ्रेडी फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
फुडल्या पांच वर्सांत शिवोले मतदारसंघात वेगवेगळे कडेन खेळां मैदाना  बांदतले. मतदारसंघांत मैदानांचो उणाव आसा अशी म्हायती थळाव्या लोकांनी वेंचणुकेच्या वेळार दिल्ली. तरणाट्यांची गरज मतींत घेवन बीज मैदानाचें काम सुरू केलें आनी कांय दिसांत तें पुराय केलें. फुडल्या कांय दिसांत चार्ज मैदानाचो कायापालट करतले अशें लोबो हांणी सांगलें.
सडयें मैदान आनी आसगांव हांगच्या अर्दवट आशिल्ल्या मैदानाचें काम पुराय करतले अशें तांणी सांगलें.
बीच मैदाना कुशीक चिल्ड्रन पार्क तयार करतले. थळाव्या खेळगड्यांक फुडे येवपा खातीर जाय ती मजत करपाचें उतर ताणी दिली. शिवोलेची आमदार डिलायला लोबो हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले. ह्या वेळार शिवोले व्हेटरन्स आमी मोजरी व्हेटरन्स हांचे मदीं प्रदर्शनीय फुटबॉल मॅच जाली. तातूंत मोरजेन जैत मेळयलें. राजेश पोंबुर्फेकारान चार गोल केलें.