शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाच्या अध्यक्षपदार शिवानंद भोसले 

शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयाचे नवे पालक शिक्षक समिती वांगडा चेअरमन प्रिया राऊत, अरविंद कुरी, नागनाथ गोसावी, शिवानंद भोसले, हेर वांगडी आनी शिक्षक. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल: आत्मनिर्भरतायेचे धडे दिवपी कामां विद्यार्थ्यांक ख्यास्त न्हय, जाल्यार समाजपयोगी कशें रावप हाचें हें शिक्षण आसता. हें समजून घेवचें. पालकांनी ओगीर गैरसमज करून घेवचो न्हय अशें शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयाचे समितीचे वेवस्थापक अरविंद कुरी हांणी सांगलें. 

दिवचल म्हालांतल्या साळ ग्रामपंचायत वाठारांतल्या खोलपेवाडी हांगच्या शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक नागनाथ गोसावी हांचे अध्यक्षते खाला पालकांची बसका जाली. ह्या वेळार वर्स 2022 – 23 ते 2025 ह्या तीन वर्सांच्या काळा खातीर शिवाजीराजे माध्यमीक विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाच्या अध्यक्ष पदार शिवानंद (शैलेश) दशरथ भोसले हांची बिनविरोध नेमणूक जाली.

 तशेंच उपाध्यक्ष म्हणून सुखदा गाडगीळ, सचीव शिक्षक रुद्रेश नायक, भांडारी रंजीता माथूर, वांगडी म्हणून श्रावणकुमार राजपुरोहीत, गोपीनाथ हळर्णकार, शांती जंगले, नवीता नायक, रामचंद्र मराठे, श्वेता नायक, लाडू परब हांची नेमणूक जाली.

ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून संस्थेचे नवे चेअरमन प्रिया पांडुरंग राऊत, वेवस्थापक अरविंद कुरी आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार साबार विशयांचेर चर्चा जाली. 

चेअरमन प्रिया राऊत हांणी नेमणूक जाल्ल्या सगळ्या वांगड्यांक फुलांचो रोंपो भेटोवन येवकार दिलो. चेअरमन राऊत आनी वेवस्थापक कुरी हांकां मुख्याध्यापक गोसावी हांणी फुलांचो रोंपो भेटयलो. मुख्याध्यापक गोसावी हांणी प्रास्तावीक केलें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन शिक्षिका सुकन्या केणी आनी शिक्षक रुद्रेश नायक हांणी समितीचे आनी हाजीर आशिल्ल्या पालकांचे उपकार मानले.