शिवसैनिकांक आडावपाक नाकाबंदी

पत्रादेवी केल्ली नाकाबंदी (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें म्हालांतल्या तिनूय चेकनाक्यांचेर खर पुलीस बंदोबस्त

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: महाराष्ट्र शिवसेनेचे बंडखोर फुडारी एकनाथ शिंदे आनी तांचे सांगाती गोंयांत येवपाचे आसात. तेच फाटभुंयेर एकाद्या वेळार महाराष्ट्रांतले शिवसैनीक गोंयांत येवन धुमशेणां कांडपाची शक्यताय आसा. हाका लागून गोंय सरकारान पत्रादेवी बांदा, किरणपाणी आरोंदें आनी सातार्डे न्हयबाग ह्या चेकनाक्यांचेर व्हड प्रमाणांत पुलीस बंदोबस्त दवरला.

महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपी दरेका वाहनांची चेकनाक्यांचेर खर तपासणी करतात. एकादो शिवसैनीक ह्या वाहनांतल्यान प्रवास करता काय कितें हाची पुलीस चवकशी करतना दिसतात.

पेडणें म्हाल पुलीस उपअधिक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांच्या मार्गदर्शना खाला पेडणें पुलीस निरिक्षक विक्रम नायक मोपा विमानतळ पुलीस निरिक्षक महेश केरकार हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस बंदोबस्त दवरला. महाराष्ट्र शिवसेनेचें सरकार सध्या अल्पमतांत आयलां. शिवसेनेचे बंडखोर फुडारी एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणा खाला शिवसैनिकांनी वेगळो गट स्थापन केला. हो गट उसरां मेरेन गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. हे बंडखोर फुडारी आनी आमदार ज्या हॉटेलांत रावतले थंय वचून घडये शिवसैनीक धुमशेणां घालूं येतात. ताका लागून पेडणेंच्या चेकनाक्यांचेर खर पुलीस बंदोबस्त दवरला.

वाहन चालकां मदीं गोंदळ

पेडणें म्हालांतल्या तीन चेक नाक्यांचेर अचकीत खर पुलीस बंदोबस्त तशेंच नाकाबंदी जाले उपरांत कांय प्रमाणांत वाहन चालकां मदीं गोंदळ निर्माण जालो. सध्या कोरोना म्हामारी पुराय काबार जावंक ना. ताका लागून परतून कोरोना वाडलो काय कितें, आनी ताका लागून प्रवेश बंदी केल्या काय कितें, अशी स्थिती चेकनाक्यांचेर दिसताली. पुलीस दर वाहन चालकांक नाकाबंदी विशी म्हायती दितना दिसताले.