शिवसेना काय शिंदेसेना?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेजाद खातीं मेळूंक नाशिल्ले शिवसेनेचे मंत्री बेजार आशिल्ले. तातूंत मुख्यमंत्री ठाकरे आमकां मेळपाक पसून तयार नात, आमचें आयकना अशे आरोप जाल्ले.

मुखार दुर्घटना घडटा आनी शक्य आसूनय आपूण कांयच करपाक शकना, अशे हतबल, निरशेल्ले व्यक्तीचें दर्शन काल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हांचे मदीं दिसलें. कुरुक्षेत्राचेर मुखार घरचीच मंडळी पळोवन अर्जुनाची जी अवस्था जाल्ली, तशीच कांयशी ठाकरे हांचीय जाल्ली आसुये. तांणी मुख्यमंत्री पदूच न्हय, तर शिवसेना मुखेली पदूय सोडपाचे संकेत दिले. एकूण परिस्थिती पळोवन तांणी शस्त्रांच सकयल दवरलीं, अशें पळोवप्यांक दिसले बगर रावले ना. हें बरय मेरेन, तांणी बंडखोर उमेदवार एकनाथ शिंदे हांकां मुख्यमंत्रीपदाची आॅफर दिल्या, अशी खबर आयल्या. तांकां एक पावल फाटीं सरचेंच पडलें, कारण 36 आमदारांनी शिंदे हांचीच शिवसेना खरी, आमी तांचे वटेन आसात, अशें पत्र दिलां. (आमदार नितीन देशमुखान तातूंत बोगस सह्यो आसात, असो आरोप केला.) आपले कडेन 40 आमदार आसात, अशें शिंदेन म्हणलां. सध्या तरी हो गट शिवसेनेंतूच रावतलो अशें दिसता. घडये भाजप तांकां तेंको दित. देशमुख हांणी, शिवसेनेच्या आमदारांक सुरत, गुवाहाटीक व्हरपाक भाजपाचोच हात आशिल्लो, असो दावो केला. तांणी कांय नांवांय घेतलीं. आपल्याक हाॅस्पिटलांत घालो, इंजेक्शन मारलें, अशे गंभीर आरोपूय केले. ते जर खरे आसत, जाल्यार भारतीय राजकारण खंयच्या पांवड्यार पावलां, तें कळटा.
शिवसेना आनी काँग्रेस – राष्ट्रवादी हे वेगळे विचारसरणेचे पक्ष. ते अडेज वर्सां एकठांय उरले, हेंच अजाप. (अजून राजकी भोंवरो घुंवता, तो म्हाविकास आघाडी काय भाजपा वटेन लकता, तें रोखडेंच कळटलें.) हें बंड अन्यायाक लागून जालां, काय सुवार्थाक लागून? काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी कडेन युती जाल्ल्यान खात्यांची वांटणी जाली. देखून पेजाद खातीं मेळूंक नाशिल्ले शिवसेनेचे मंत्री पयल्या दिसा सावन बेजार आशिल्ले. तातूंत मुख्यमंत्री ठाकरे मेळपाक पसून तयार नात, आमचीं कामां जायनांत, अशे आरोप जाल्ले. ते पुताकूच घेवन नाचतात, ताकाच बरीं खातीं दिल्यात, हे खातीरुय तांचो घुस्मटमार जातालो, आसुये. खुद्द एकनाथ शिंदे हांणी सत्तेर आसूनय शिवसेना सुकली आनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी फुगली, अशें वक्तव्य केलां. हाचो अर्थ, ह्या आमदारांचीं, तांच्या मतदारसंघांतलीं कामां जावंक नात, म्हूण ते फुगार जाल्ले. ठाकरे हे मुंबय पुरतेच रावले. सगले मतदारसंघ पिंजून काडपाक अपेश आयिल्ल्यान तांचो जनसंपर्क उणो जालो. हेंय एक कारण आसा.
आतां ठाकरे सयत तांचे समर्थक भावनीक आवाहनां करपाक लागल्यात. तेवटेन बंडखोर आपलीच शिवसेना खरी, ठाकरेंचे सेनेक आमी मानीनाात अशी भुमिका घेतल्या. बाळासाहेब ठाकरे हांचें नांव मात सगलेच घेतात. 20 वर्सां पयलीं शिवसेना सोडून चार पक्ष भोंवले उपरांतूय! कारण तांचें नांव म्हणजे मतदारांक भावनीक करपाचो हुकमी एको, हें सगल्यांक खबर आसा! एकनाथ शिंदे हांणीय बाळासायब आमचें दैवत, अशीं उतरां काल, पयर काडलीं.
उद्धव ठाकरे हांणी भाशण करतना, शिवसेना मुखेली म्हूण आपूण नाका जाल्यार फाटल्यान सरपाची आॅफर बंडखोरांक दिल्या. ह्या बंडान शिवसेनेंत फक्त उबी फूट पडूंक ना, तर पक्षूय हायजॅक केल्ले भशेन जाला. फाटलीं 56 वर्सां तो एका कुटुंबा कडेन आशिल्लो. राज ठाकरे भायर सरले. आतां सेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी शिवसेनाच म्हूण आपली वेगळी चूल (हे घटकेक तरी) मांडल्या. काळजाक हात घालपी आवाहन केलें म्हूण जाल्लें गेल्लें विसरून ते परत एकठांय येवपाची शक्यताय तशी उणीच आसा. उद्धव आनी आदित्य ठाकरे हांणी मंत्रीपद सोडल्यार घडये परत येतूय बी. हातूंत राष्ट्रवादीच्या शरद पवार हांची वाटाघाटीची भुमिका म्हत्वाची थारतली.
तेवटेन शिवसेनेंत सध्या जें कितें चल्लां, ताचे कडेन भाजपाचो कांयच संबंद ना, अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हांणी सांगलां. शिवसेनेच्या नितीन देशमुख, संजय राऊत हांणी मात सगलें भाजपानूच केलां, असो आरोप केला. राजकारणांत कितेंय जावं येता. सकाळीं अजित पवार हांणी भाजपा वांगडा सोपूत घेवन, दनपरां मेरेन वेगळीच भुमिका घेतिल्ली. मोग आनी झुजांतूच न्हय, तर राजकारणांत पसून आतां सगलें माफ. थारावीक मतदारांनी आपली विचारसरणी लवचिक दवरली जाल्यार तांचो उमेदवार खंयच्याय पक्षांत गेलो तरी वेंचून येता, हें साबार राज्यांनी सिद्ध जालां. पक्ष बदल्लो आनी राजकी कारकिर्द सोंपली अशें पयलीं जातालें. आतां तत्वनिश्ठ मतदार आसात खंय? शिवसेना शिंदेसेना जाता काय शिवसेनाच उरता तें आतां पळोवपाचें.