‘शिवराज्याभिशेक दीस’मनयतले सरकारी पांवड्यार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दरेक म्हालांत विवीध कार्यावळींचे आयोजन


पणजी : गोंयांत पयलेच खेपे सगल्याच म्हालांनी सरकारी पांवड्यार शिवराज्याभिशेक दीस मनयतले. 6 जून दिसा विवीध म्हालांनी सरकारी पांवड्यार शिवराज्याभिशेक दीस सुवाळो मनयतले. महसूल खात्याचे अवर सचीव गिरीश सावंत हांणी हे विशींचो आदेश शुक्रारा जारी केला. दरेक म्हालांतल्या उपजिल्होधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रांतले मंत्री तशेंच आमदारांचे हस्तुकीं छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या पुतळ्याक अभिवादन करपाच्या कार्यावळीची तयारी करची, अशें अवर सचीव सावंत हांणी आदेशांत म्हणलां.
पुर्तुगेजांच्या गुलामगिरींतल्यान गोंयाक मुक्त करपाक छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी व्हड लडो दिल्लो. शिवराया सयत तांचो पूत संभाजी महाराज हांणी लेगीत गोंयचे संस्कृतीची राखण करपाक व्हड योगदान दिल्लें. हाची याद दवरून गोंयांत दरवर्सा शिवजयंती कार्यक्रम व्हड उमेदीन मनयतात. फर्मागुडी किल्ल्याचेर दरवर्सा शिवजयंती सरकारी पांवड्यार मनयतात. तेच प्रमाण अंदूंच्यान शिवराज्याभिशेक दीस लेगीत पुराय राज्यभर सरकारी पांवड्या वयल्यान मनोवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हाचे सयत सरकारांतले मंत्री, आमदार शिवमोगी आसात. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत जायत्या कार्यावळींतल्यान छत्रपती शिवाजी आनी संभाजी महाराज हांच्या गोंय संदर्भांतल्या इतिहासाची याद करून दितात. ह्या म्हापुरूशांच्यो यादी कायम उरपाक मुख्यमंत्र्यान अशा प्रकाराच्या कार्यावळींक उर्बा दिवपाचे थारायलां.