शिरोड्यां लायटीच्या खांब्याक बशीचो धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चार दुचाकींचें लुकसाण; दोन बायलां जखमी

फोंडें: शिरोड्यां रस्त्याच्या मदेकांत आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक खाजगी प्रवासी बशीन धपको दिल्ल्यान चार दुचाकींचें लुकसाण जालें. बाजारांत आयिल्ल्यो दोन बायलो किरकोळ जखमी जाल्यो. तांचेर शिरोडेंच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत उपचार केले. अपघातांत कोणाकूच मरण येवंक ना. अपघाताची खबर मेळटकूच वीज कर्मचारी तशेंच पुलीस घडणुकेच्या थळार पावले.

थळाव्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सांजवेळा 5.45 वरांचेर जीए 04 टी 4289 क्रमांकाची खाजगी बस फोंडें सावन सांवड्ड्यां वताली. शिरोडें बाजारांतल्या जंक्शनाचेर आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक बशीचो धपको बशिल्ल्यान लायटीचो खांब रस्त्यार कोसळ्ळो. ह्या वेळार खांब्या कुशीक पार्क केल्ल्या दुचाकींचें लुकसाण जालें. रस्त्यान चलत वचपी एक बायल तशेंच वाठारांत नुस्तें विकपी बायलूय ह्या अपघातांत जखमी जाल्यो. शिरोडेंच्या मुळाव्या केंद्रांत तांकां दाखल केल्यात. मुळावे उपचार केले उपरांत जखमी जाल्ल्या बायलांक घरा धाडून दिली.

अपघाता उपरांत वाठारांत लोकांची गर्दी दिसून आयली. ह्या वेळार वीज खात्याचे कर्मचारी तशेंच फोंडें पुलिसांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेतली. फोंडें पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केला.