शिरवय वारकरी मंडळाची 10 जुलयाक पांय वारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केंपेंः शिरवयच्या श्री विठ्ठल रखुमाई वारकरी मंडळा वतीन 10 जुलयाक आषाढी एकदशी निमतान पयलेच खेप शिरवयच्यान पांय वारी काडटले. पायकदेव देवळा कडल्यान दनपारां 2.30 वरांचेर वारीक सुरवात जातली. ती तिळामळ, शिवनगर, टाकी-माड बाणसाय, महादेव मंदिर, काकोडें मार्गान  उद्देगीक वसणुकेंतल्या विठ्ठ रखुमाई देवळा कडेन वतली. दिंडी, हरिपाठ, आरत्यो, पसायदान आनी हेर धर्मीक कार्यावळीनी वारीचो समारोप जातलो. भाविकांनी वारींत वांटेकार जावचें अशें आवाहन आयोजकांनी केलां.