शिरदावांत जावपी चोरयांचेर पंचायत ग्रामसभेंत भासाभास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय। प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः शिरदांव- पाळें पंचायत वाठारांत हालीं जावपाक लागिल्ल्या चोरयांचेर पंचायत ग्रामसभेंत भासाभास करून ताचेर आळाबंद हाडपाक कितें करपाचें हाचेर लोकांनी आपलीं मतां मांडलीं. गांवांतल्या कांय घऱांनी लोक रावनात. असल्या घरांक चोर लक्ष्य करतात आनी मेळटा तें चोरून व्हरतात. चोरयो जावच्यो न्हय हे खातीर पंचायत मंडळ कसली उपाय येवजण करपाक सोदता अशें ग्रामस्थांनी सरपंचाक विचारलें. पंचायत वाठारांत गस्त वाडोोवपाची मागणी निवेदन सादर करून आगशी पुलीस स्टेशनात करची अशी सुचोवणी लोकांनी केली.
ग्रामसभेक सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हाजीर आशिल्लो. पंचायत निधींतल्यान पंचायत वाठारांत मुखेल सुवातांनी सीसीटीव्ही बसोवपाची सूचोवणी तांणी केली. आगशी पुलीस स्टेशनाच्या निरीक्षकाक हावें गस्त वाडोवपाक सांगल्या आनी ताणे तें मानून घेतलां अशें तांणे ग्रामसभेक सांगलें. सीसीटीव्ही बसोवपाचो थाराव पास करून तो आतां गटविकास कार्यालयांत धाडटले.
बार आनी रेस्टारन्टां भायर रस्त्यार गिरायकां आपलीं वाहना पार्क करून दवोरतात आनी ताका लागून येरादारीक आडमेळे जातात हाचेर ग्रामसभेंत चर्चा जाली. पंचायत वाठारांत पब सुरू करपाक परवानगी दिवची न्हय अशें ग्रामस्थांनी सांगलें. शिरिदांव खाडींत हायवे कंत्राटदार माती हाडून उडयता हाचेर सभेंत चर्चा जाली. पावसा पयलीं हो चिखोल काडून उडयलो ना जाल्यार पावसांत उदक चडून घरांत ते रिगपाची भिरांत खाडये कुशीक रावपी लोकांनी उक्तायली. ह्या सप्तकांत खाडयेंतलो चिखोल काडपाचें उतर सरपंच शिरोडकार हांणी दिलें. पंचायत वाठारांतलो कोयराचो प्रश्न हाताळपा खातीर नियोजन करपाची मागणी ग्रामस्थांनी केली. रस्त्या कुशीक हाडून उडयतात तो कोयर काडलो ना जाल्यार कुसपाची शक्यताय लोकांनी उक्तायली. कंत्राटदार सुकोच कोयर व्हरता. ओलो व्हरना अशी कागाळ कांय लोकांनी केली. सान्तआंद्रे मतदारसंघांतल्या सातूय पंचायत वाठारांतलो कोयर उखलून व्हरपा खातीर येवजण तयार करपाची मागणी लोकांनी आमदार विरेश बोरकार हांचे कडेन केली.