शिक्षणा वांगडाच संस्कारूय म्हत्वाचे

बायलां संस्कार शिबिरांत वांटेकार जाल्ले वेदमूर्ती ज्ञानेश्वर पाटील, सलोनी गांवकार, संतोष गांवकार, जयंत फातर्पेंकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वेदमुर्ती ज्ञानेश्वर पाटील: शेळप सत्तरी जालें महिला संस्कार शिबीर

वाळपय: सगळ्यांचे जिणेंत शिक्षणा वांगडाच संस्कारूय म्हत्वाचे. हाचे वरवीं बर्‍यो संवयी तयार करपाचो यत्न करात. ब्रह्मानंद संस्कृत पाठशाला वरवीं आतां मेरेन साबार सुवातींनी संस्कार शिबिरां आयोजीत करून समाजांत सुसंस्कृत नागरीक निर्माण करपा खातीर व्हड प्रमाणांत वावर केला. देखून फुडल्या काळांतूय अशे तरेच्या वावरांतल्यान समाजांत सभ्यताय निर्माण करपाचे यत्न करतले. सगळ्यांनी सहकार्य दिवप तितलेंच म्हत्वाचें. बाल संस्कार शिबीर ही आयची खरी गरज आशिल्ल्याचें तपोभूमी म्हाविद्यालयाचे प्राध्यापक वेदमूर्ती ज्ञानेश्वर पाटील हांणी सांगलें. 

ब्रह्मानंद संस्कृत पाठशाळा वसंत समाज वाळपय आनी धडा हांचे वतीन तीन दिसांच्या बायलां संस्कार शिबिराचें आयोजन केल्लें. 

ह्या शिबिराच्या समारोप कार्यावळीक माचयेर खोतोडा पंचायतीचे पंच वांगडी सलोनी गांवकार, आदले सरपंच संतोष गांवकार, शेळपें हांगच्या मंदिराचे पुरयत बाबुराव गांवकार, संत समाज वाळपय आनी धडा आदले अध्यक्ष प्रकाश शेळकार, क्षेत्र मुखेली जयंत फातर्पेंकार हाजीर आशिल्ले. 

सलोनी गांवकार हांणी, आयज सगळे पयशांच्या फाटल्यान धांवतात. ह्या सर्तीच्या शिक्षणांत भुरग्यांक तयार करप तितलेंच म्हत्वाचें. शिक्षणा वांगडाच संस्कृतायेकय तितलेंच म्हत्व आसा हें सगळ्यांक कळपाक जाय, देखून अशा शिबिरा वरवीं बायलांक बरी संद मेळटा अशें तिणें सांगलें.

सुरवातेक माचयेर हाजीर आशिल्ल्या मानेस्तांक फुलांचो तुरो भेटोवन येवकार दिलो. परंपरीक रितीन दिवली पेटोवन ही कार्यावळ सुरू जाली. 

ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यांक विवीध विशयांचेर मार्गदर्शन केलें. पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन जयंत फातर्पेंकार हांणी केलें. पसायदानान कार्यावळ सोंपली.